Børnehjernekassen

Find inspiration, viden og redskaber til, hvordan indsatsen til børn og unge med erhvervet hjerneskade kan tilrettelægges i kommunalt regi.

Sagsbehandling

Indsatser og tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade involverer primært social-, sundheds- og undervisningsområdet. Her kan du læse om sagsbehandling inden for de forskellige områder.

Viden om erhvervede hjerneskader

KommunikationHer findes viden om, hvor mange børn og unge der får en hjerneskade,beskrivelse af årsager til erhvervet hjerneskade hos børn og de følger, som det kan give.

Pædagogiske tips

Her kan du finde pædagogiske tips til børn og unge med følger efter en erhvervet hjerneskade.

Værktøjer til PPR

HandleplanerHer kan du finde værktøjer og inspiration til arbejdet med børn med en erhvervet hjerneskade, som fx kriterier for, hvornår der bør fortages en neuropsykologisk undersøgelse, værktøjer til indsamling af oplysninger fra forældre og lærere samt inspiration og ideer til udarbejdelse af handleplaner.

Vejviser

Her er en række links til, hvor du kan finde viden, rådgivning og tilbud. Du kan også finde en ordliste med ordforklaring på en række fagudtryk, der kan optræde i forbindelse med hjerneskaderamtes sager.

Hjerneskadekoordinatorer

Her kan du finde en liste over kommunale hjerneskadekoordinatorer og kontaktpersoner på børneområdet.

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS