Bevægelseshandicap forside

Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser. Handicapgruppen er meget differentieret, og den funktionsnedsættelse, de forskellige diagnoser og syndromer kommer til udtryk ved, har en stor variation. Hertil kommer, at der inden for de enkelte diagnoser og syndromer er forskellige grader og progrediering.

Læs mere om bevægelseshandicap.

Aktuelt

Få indflydelse på indkøbsskabeloner til hjælpemidler
Handicap, Ældre |
Få indflydelse på indkøbsskabeloner til hjælpemidler
Socialstyrelsens skabeloner til indkøb af hjælpemidler skal revideres. Har du erfaringer med skabelonerne - positive eller negative - så deltag i vores spørgeskemaundersøgelse senest 26. august og giv din mening til kende.
Handicap, Ældre |
Seminar om indkøb af hjælpemidler
Socialstyrelsen inviterer i samarbejde med Dansk Rehab Group til gratis indkøbsseminar 9. september i forbindelse med Health & Rehab-messen. Kom og hør om erfaringer med indkøb og udbud på hjælpmiddelområdet.
Ældre, Handicap |
Konference 21. maj om handicap og aldring
En aktiv og vital aldring bør gælde for alle – også mennesker med handicap. Socialstyrelsen er medarrangør for en konference 21. maj i DGI-Byen om forebyggelse og rehabilitering på handicapområdet.
Ældre, Handicap |
Nyt redskab evaluerer effekten af hjælpemidler
Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter og kan evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS