Bevægelseshandicap forside

Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser. Handicapgruppen er meget differentieret, og den funktionsnedsættelse, de forskellige diagnoser og syndromer kommer til udtryk ved, har en stor variation. Hertil kommer, at der inden for de enkelte diagnoser og syndromer er forskellige grader og progrediering.

Læs mere om bevægelseshandicap.

Aktuelt

Konference 21. maj om handicap og aldring
Ældre, Handicap |
Konference 21. maj om handicap og aldring
En aktiv og vital aldring bør gælde for alle – også mennesker med handicap. Socialstyrelsen er medarrangør for en konference 21. maj i DGI-Byen om forebyggelse og rehabilitering på handicapområdet.
Ældre, Handicap |
Nyt redskab evaluerer effekten af hjælpemidler
Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter og kan evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.
Alle har ret til at komme indenfor
Arkitektforening efterspørger i ny idékonkurrence nytænkende og funktionelle forslag til, hvordan indgange til bygninger kan designes og bygges niveaufrit.
Handicap |
Kom og del din faglige viden i nyt netværk!
Hvad rører sig i de andre kommuner af interessante tiltag for borgere med funktionsnedsættelser? Nyt fagligt netværk for ledere og nøglemedarbejdere indenfor handicap og socialpsykiatri giver mulighed for at dele ny viden og forskning på tværs af området.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS