Hjerneskade

Hjerneskade

Mere end 120.000 nulevende danskere har været indlagt med en sygdom eller efter en ulykke, der kan have givet dem en erhvervet hjerneskade og påvirket deres funktionsevne og livskvalitet. Omkring 75.000 har været ramt af enten en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, og knap 50.000 er blevet ramt af andre former for sygdomme eller ulykker.

På denne side finder du forskellig viden, der er relevant på hjerneskadeområdet, bl.a. oplysende artikler om apopleksi og traumatiske hjerneskader. Du kan desuden finde tal på hjerneskader samt læse faglige artikler om fx ældre og syn og hjerneskade. Alle artikler henviser til mere viden om emnet.

Om hjerneskade
Hjerneskader i tal

Aktuelt

Oplæg fra Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer
Socialstyrelsens netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer og projektledere satte fokus på emner som pårørende, tilbagevenden til arbejde og koordination. Hent oplæggene her.
Ni råd skal styrke samarbejdet med pårørende på hjerneskadeområdet
Et godt samarbejde med pårørende til borgere med hjerneskade er en vigtig del af rehabiliteringen af hjerneskadende borgere. En ny pjece med anbefalinger skal give kommunerne inspiration til at styrke samarbejdet.
Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination
Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet.
Socialstyrelsen yder rådgivning til de 5 nye socialtilsyn
Lov om socialtilsyn træder i kraft 1. januar 2014 og skal medvirke til at sikre en højere kvalitet i sociale tilbud, som fx plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge og botilbud og krisecentre for voksne. Socialstyrelsen svarer på spørgsmål om de nye regler.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS