Epilepsi forside

Epilepsi

Epilepsi er ikke en egentlig sygdom, men en samling af symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne og ensartede anfald, med eller uden påvirkning af bevidstheden. Epilepsi er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at man ind imellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Næst efter hovedpine, er epilepsi den hyppigste, neurologiske lidelse.

Læs mere om epilepsi.

Aktuelt

Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi
Handicap |
Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi
Børn med epilepsi kan have brug for særlig støtte for at blive inkluderet i folkeskolen. Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi til lærere og skolepsykologer.
Ny webpjece om epilepsisyndromer
Pjecen gennemgår de væsentligste syndromer og de psykosociale konsekvenser, der eventuelt kan følge med.
Mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død
Ifølge et befolkningsbaseret studie fra Sverige er mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død.
Nye tidsskrifter om Epilepsi
Hermed de nyeste tidsskrifter på epilepsiområdet for perioden maj – juli 2013.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS