Epilepsi forside

Epilepsi

Epilepsi er en diagnose med meget forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65% kan blive anfaldsfrie ved hjælp af medicin, men prognosen afhænger meget af årsagen til epilepsien. Mange mennesker med epilepsi lever aktive liv, hvor epilepsien ikke udgør den store hindring. Men det er veldokumenteret, at der er en overrepræsentation af mennesker med epilepsi, der har en forringet livskvalitet, og som lever med betydelige psykosociale problemer, som følge af epilepsien.

Læs mere om epilepsi.

Aktuelt

Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO
Handicap |
Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO
Specialrådgivningen på yderligere en række tilbud på handicapområdet samles under VISO i et nyt, nationalt netværk. Det sker pr. 1. juli. Målet er at sikre, at alle borgere og fagfolk, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, også har adgang til den.
Handicap |
Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi
Børn med epilepsi kan have brug for særlig støtte for at blive inkluderet i folkeskolen. Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi til lærere og skolepsykologer.
Ny webpjece om epilepsisyndromer
Pjecen gennemgår de væsentligste syndromer og de psykosociale konsekvenser, der eventuelt kan følge med.
Mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død
Ifølge et befolkningsbaseret studie fra Sverige er mennesker med epilepsi og psykiske vanskeligheder i forhøjet risiko for tidlig død.
 
 
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS