Socialstyrelsen - viden til gavn

Aktuelt

Hjemløsestrategiens metoder udbredes til 26 kommuner
Udsatte | 12/11 2014
Hjemløsestrategiens metoder udbredes til 26 kommuner
Et rejsehold fra Socialstyrelsen hjælper kommuner med at implementere Hjemløsestrategiens metoder. Målene er at hjælpe hjemløse borgere med at få en bolig og fastholde den og at forebygge, at unge bliver hjemløse.
Udsatte | 11/11 2014
Socialt udsatte har gavn af opsøgende sundhedsindsatser
Det nytter med særlige sundhedsindsatser til socialt udsatte borgere. Det er erfaringen fra et projekt i fire kommuner, der har udviklet nye tilbud til borgere på fx varmestuer og herberger.
Tværfagligt | 04/11 2014
Socialstyrelsen udsender de første centrale udmeldinger
Den nationale koordinationsstruktur har 1. november 2014 udsendt de første to centrale udmeldinger til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingerne handler om ”voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” og ”børn og unge med alvorlig synsnedsættelse”. De skal sikre, at der er de nødvendige højtspecialiserede tilbud til borgerne.
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS