Socialstyrelsen - viden til gavn

Aktuelt

Udbud: Evaluering af indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering
Børn og unge | 15/07 2014
Udbud: Evaluering af indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering
Indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering hos personer med psykiske vanskeligheder skal evalueres. Socialstyrelsen udbyder opgaven.
Børn og unge | 03/07 2014
Udbud: Socialstyrelsen udbyder tre opgaver om efter- og videreuddannelse
Hvis udsatte børn og deres familier skal hjælpes på rette spor, stiller det høje krav til sagsbehandlere og øvrige fagfolks viden og kompetencer. Derfor udbyder Socialstyrelsen nu tre opgaver om efter- og videreuddannelse.
Handicap, Udsatte | 03/07 2014
Mere peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder
De kommende år vil der komme mere fokus på brugen af peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen er i gang med en vidensindsamling og stiller de foreløbige resultater til rådighed for kommuner og regioner.
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS