Psykisk vold

Hvad gør den psykiske vold ved børn?

Psykisk vold i barndommen kan have mindst lige så alvorlige konsekvenser, som fysisk og seksuel vold. Det er en form for vold, som ikke umiddelbart er synlig, og symptomerne kan være endnu mere diffuse end ved andre former for vold.

Når et barn bliver udsat for vedvarende ydmygelser eller får tillagt en fastlåst negativ rolle, har det betydning for barnets selvværd og kan føre til en grundlæggende oplevelse af skam, hjælpeløshed og uværdighed. Det, at have gentagne erfaringer med at blive ignoreret eller truet, kan have alvorlige udviklingsmæssige konsekvenser for barnet. Barnet kan blandt udvise adfærdsproblemer, sociale problemer og vanskeligheder med koncentration.

Psykisk vold har også konsekvenser ind i voksenlivet. Oplevelserne som barn kan gøre det sværere for den voksne at indgå i sociale relationer og fx etablere et parforhold. Evnen til indlæring kan også være påvirket og gøre det sværere at gennemføre en uddannelse eller fastholde et job.

Volden kan også få konsekvenser, når barnet, som voksen, selv bliver forælder. Vedkommende ved måske godt, at det er forkert at udsætte barnet for psykisk vold med trusler og nedværdigelse, men omstændighederne har gjort ham eller hende til en dårlig problemløser og måske også aggressiv. Derfor kan den voksne gribe til handlemønstre, som vedkommende instinktivt kender fra sin egen barndom.

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN