Hvad gør du?

Hvad gør du, når du får mistanke om, at et barn udsættes for vold?

Mistanken om, at et barn har været udsat for vold, kan i sig selv være ganske svær at rumme. Det er bestemt ikke nemmere at vurdere, hvordan man efterfølgende skal håndtere sagen. Her er det vigtigt, man holder fast i det, man har set eller hørt og ikke lader sig skræmme af situationen. Svigt ikke barnet ved at undlade at handle.

Som borger i vores samfund har du pligt til at henvende dig til de sociale myndigheder, hvis du ser, at et barn mistrives. Derefter er det socialforvaltningens ansvar og pligt at hjælpe barnet ved at rette henvendelse til forældrene, gennemgå sagen og dernæst bestemme, hvad der videre skal ske.

Husk: Det værste, du kan gøre, er at lade som ingenting. Lader du som ingenting, svigter du barnet. Handler du, kan din opmærksomhed og hjælp bidrage til, at volden ophører, og at barnet og familien får den nødvendige rådgivning og hjælp.

Når du har mistanke om vold, skal du generelt henvende dig til de sociale myndigheder eller du kan søge rådgivning hos SISO, Videnscentret for Sociale Indsatser mod Vold og Seksuelle Overgreb mod børn på telefon 2077 1120. Børns Vilkårs ForældreTelefon på 3555 5557. Telefonrådgivningen kan hjælpe dig med at komme videre. Børn og unge kan ringe gratis til Børns Vilkårs BørneTelefon på 116 111.

Bemærk, at hvis du er bekymret for et barns trivsel og frygter, at barnet bliver udsat for grov vold, så har du en lovbefalet pligt til at kontakte de sociale myndigheder i din kommune og / eller Ankestyrelsen.

I hele forløbet er det vigtigt:

  • At du holder fast i dine iagttagelser
  • At du sørger for, at overgrebet ikke fortsætter ved at underrette kommunens socialforvaltning.
  • Hvis du ikke oplever, at kommune handler, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Læs mere om at underrette til Ankestyrelsen.
  • I meget akutte situationer kan du underrette til Ankestyrelsen uden for den almindelige arbejdstid. Læs om Ankestyrelsens Anbringelseshjælp.
  • Hvis du har behov for at få sparring om, hvad du skal gøre kan du ringe til SISO på telefon 2077 1120.
  • Hvis du er i tvivl, bør du søge rådgivning hos Børns Vilkårs ForældreTelefon på 3555 5557.
  • Børn og unge kan ringe gratis til Børns Vilkårs BørneTelefon på 116 111

 

Hos SISO og Børns Vilkår kan du få kompetent rådgivning om dine iagttagelser, om hvordan du underretter kommunen, og hvornår en mistanke om vold evt. skal anmeldes direkte til politiet. For barnet er det vigtigste, at overgrebet stopper med det samme, og at barnet kan føle sig sikker på, at det ikke gentages.

De sociale myndigheder sørger for, at de nødvendige forholdsregler bliver truffet for at beskytte barnet. Det indebærer blandt andet, at barnet og familiens situation bliver undersøgt, og at man vurderer nødvendigheden af en eventuel politianmeldelse.

Vælger du at anmelde din mistanke til politiet, vil politiet vurdere, om der er grundlag for en efterforskning.

Du kan godt rette en anonym henvendelse til de sociale myndigheder, hvor du lader være med at opgive dit navn, når du henvender dig. Hos myndighederne har man pligt til at undersøge sagen.

Find din kommune på danmark.dk

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN