Hvad er et seksuelt overgreb?

Seksuelle overgreb kan være mange forskellige ting.

Et seksuelt overgreb mod et barn er, når en voksen eller en person over 15 år inddrager en mindreårig i seksuelle handlinger for at tilgodese egne seksuelle behov. Børn kan også krænke andre børn seksuelt. Det er ikke strafbart, men kan stadigt få alvorlige konsekvenser for begge børn.

Seksuelle overgreb kan være mange forskellige ting. Barnet kan for eksempel overvære de voksne se pornofilm eller blive udsat for seksuelt betonede berøringer. Barnet kan blive tvunget til at berøre andres kønsorganer eller opleve forsøg på samleje.

Det er ikke sådan, at seksuelle overgreb kun foregår i særligt udsatte familier eller miljøer. Det kan finde sted både i velstillede og mindre velstillede grupper i samfundet. 

Størst skade har det, når overgrebene finder sted over en lang periode, og når der er en nær relation mellem barnet og krænkeren. Skadevirkningerne forværres, når der er tale om indtrængning i barnets krop. Følges overgrebene af vrede og aggression øger det skadevirkningerne.

Uanset graden af overgreb er det afgørende for barnets evne til at komme videre efter overgrebet, at der gribes ind så tidligt som overhovedet muligt!

SOCIALSTYRELSEN