Læs mere om hvad du kan gøre

Materialer og viden om overgreb mod børn

Socialministeriet

Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, Justitsministeriet og Socialministeriet, 2004.

SISO - Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn.

SISO tilbyder daglig, anonym telefonrådgivning, hvor du kan få hjælp til at tale om din mistanke, faglige eller personlige dilemmaer for håndtering af sager om overgreb mod børn. SISO tilbyder også kommuner og institutioner konsulentbistand til at udarbejde beredskaber til håndtering af sager om seksuelle overgreb og vold mod børn. Læs mere om SISO på SISO's hjemmeside.

Socialstyrelsen

Vold i familien - Viden og konkrete værktøjer til at handle på en mistanke om vold.

BUPL

Vejledning til kommunernes udarbejdelse af handleplan i forbindelse med overgreb på børn i daginstitutioner.

Formålet med pjecen er at give en oversigt over, hvilke elementer en kommunal handleplan eller beredskabsplan bør indeholde for at kunne være et effektivt og brugbart redskab. 2004.

Se pjecen her: Handleplan for sager om seksuelle overgreb i dagsinstitutioner.

JanusCentret (unge krænkere)

Socialministeriet har som led i Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, iværksat JanusCentret (Projekt Janus) pr. 1. april 2003.

Projektet har til formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn ved så tidligt som muligt at gribe ind i forhold til børn/unge som er seksuelt grænseoverskridende. Følgende link oversigt over projektets publikationer og materialer.

Det kriminalpræventive Råd

Håndbogen Overgreb mod børn til pædagoger, lærere, syge- og sundhedsplejersker m.fl.

Håndbogen giver viden om symptomerne på overgreb og et bedre beredskab at handle ud fra 2007.

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

I 2010 og 2011 laver SFI en række projekter om vold mod børn og unge i Danmark. Der udkommer 4 rapporter om emnet.
Delrapport 1: Børnemishandling i hjemmet
Delrapport 2: Vold mod unge i Danmark
Delrapport 3: Vold mod førskolebørn
Hovedrapport: Vold mod børn og unge

Rapporten Når mistanken opstår (2003) handler om samarbejdet mellem forældre og professionelle i sager, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb mod børn i dagsinstitutioner.
Rapporten henvender sig blandt andet til kommunale og pædagogiske ledere, som vil være forberedte, hvis mistanken opstår.

Statens Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed har i 2008 spurgt 6.000 unge i 9. klasse om deres tidlige seksuelle erfaringer og udsættelse for seksuelle overgreb. Resultaterne er publiceret i rapporten "Unges trivsel år 2008".

Kulturministeriet

Kulturministeriet har publiceret en gennemgang af seksuelle overgreb inden for idrætten.

Rapporten findes på ministeriets hjemmeside.

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN