Hvad er en underretning?

En underretning kan være skriftligt, telefonisk, personligt eller via e-mail, afhængigt af situationen.

Der er ingen formelle formkrav til, hvordan underretningen skal ske. Det kan være skriftligt, telefonisk, personligt eller via e-mail. Som hovedregel bør en underretning dog være skriftlig.

Mange kommuner forlanger, at underretningen er skriftlig, når det er fagfolk, der underretter. I helt akutte situationer kan underretningen ske mundtligt.

Underretningen har følgende formål:

  • Den skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp
  • Den er dokumentation for faktiske forhold
  • Den er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen
  • Den er retssikkerhedsgrundlag i forbindelse med trufne beslutninger

 

Underretningen skal, så vidt det er muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser (hvad man har set, hørt, osv.). Den skal indeholde en faglig beskrivelse af barnets situation, hvor både styrker og svagheder indgår.

I daginstitutioner, skoler og blandt dagplejere vil det være almindeligt, at underretningen bliver underskrevet af lederen og sendt til socialforvaltningen.

Bemærk at mange kommuner har udarbejdet en vejledning, der fortæller, hvordan man underretter. Kontakt eventuelt din lokale socialforvaltning for yderligere oplysning.

Husk at forældrene har krav på aktindsigt. De har dog ikke krav på at læse underretningen, hvis det er forældrene, som er under mistanke for at foretage sig noget strafbart.

Hvis du er i tvivl om, om du skal underrette eller har brug for at tale om den mistanke du har, kan du ringe til videnscentret SISO's telefonrådgivning på tlf. 2077 1120. SISO rådgiver om sociale forhold om vold og seksuelle overgreb mod børn. Læse mere om SISO.

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN