Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion
Second Links

Det er din pligt at reagere, hvis du ser tegn på vold eller seksuelle overgreb

Her på siden kan du få hjælp til at vurdere din mistanke, gode råd om, hvad du kan gøre og information om, hvad en underretning indebærer.

Vold og seksuelt misbrug af børn er et overgreb, som på alle måder skal forhindres. Det er derfor afgørende, at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skadevirkningerne for barnets udvikling bliver for store.

Overgreb finder sted i alle sociale lag, og alle børn kan risikere at blive udsat for en krænkelse.

Nogle børn er dog mere udsatte end andre, fx

  • børn, der vokser op under ustabile familieforhold eller i perioder bor med andre voksne end forældrene.
  • børn, der har oplevet vold eller været vidne til vold i hjemmet.
  • børn, der mobbes og/eller har mange skoleskift.
  • børn, der har haft belastende oplevelser i deres opvækst som f.eks. sygdom og død i familien. Overgrebet behøver ikke være begået af en fremmed. Langt de fleste overgreb begås af en person, som barnet kender og har tillid til.

 

Som fagperson har du skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for vold eller seksuelt overgreb. Pligten gælder offentligt ansatte, læger og personer, der er ansat i institutioner, ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udføres for det offentlige.

For barnet er det vigtigste, at overgrebene stopper med det samme og ikke gentages. Det er vigtigt, at man i disse sager ”skynder sig langsomt”. Det vil sige, at du skal gribe ind hurtigst muligt, men sagsforløbet skal selvfølgelig foregå på en fagligt forsvarlig måde.

Her på siden kan du få hjælp til at vurdere din mistanke, gode råd om, hvad du kan gøre og information om, hvad en underretning indebærer. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så henvend dig til SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn på 2077 1120.

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN