For fagpersoner

Læs mere om signaler på vold, seksuelle overgreb og mistrivsel og om at tage emnet op på arbejdspladsen.

Børns signaler

Der findes sjældent nogen signaler, der entydigt fortæller, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Men ved dets væremåde kan et barn godt "fortælle", at det mistrives.

Årsagen kan være mange ting, fx en skilsmisse blandt forældrene, en bedsteforælders død eller mobning, men det kan også skyldes, at barnet reagerer på vold eller et seksuelt overgreb.

Mange børn vælger at tie helt om årsagen til deres mistrivsel, og man skal derfor være opmærksom på de signaler, som børnene udviser – signaler, som man bør reagere på.

Læs mere om signaler på vold og om signaler på seksuelle overgreb.

Socialstyrelsen har lavet en "håndbog" på nettet om vold i familien. Her kan du læse mere om, hvordan du som fagperson kan handle på vold i familien, også hvis en voksen er udsat for vold.


Tag emnet op på arbejdspladsen

Det kan være vanskeligt at handle på en mistanke, bl.a. fordi man ikke altid kan være sikker i sin sag.

Derfor er det vigtigt, I har drøftet emnet på arbejdspladsen og åbent forholdt jer til risikoen for, at et barn er udsat for vold eller overgreb. Så er der større chancer for, at I hver især handler – og handler rigtigt – når en mulig sag dukker op.

Læs mere om at tage emnet op på arbejdspladsen

Document Actions
Print side
Del med andre

 

Se tv-spot fra kampagnen


Se tv-spot fra kampagnen

SOCIALSTYRELSEN