VISO - organisering

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud.

I VISOs organisation indgår:

  • Den centrale enhed i Odense med VISOs socialfaglige konsulenter fra team Børn/Unge & Specialundervisning og Team Voksne samt administrative konsulenter i Team Support.
  • Det landsdækkende specialistnetværk, som bliver tilknyttet VISOs sager
  • Vidensfunktionen, som sker i tæt samarbejde med fagkontorerne i Socialstyrelsen
  • En faglig bestyrelse, som bidrager til udviklingen af VISOs faglige virksomhed.

 

Brug VISO, når din kommune har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Læs VISOs årsrapport 2013

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS