Styrket indsats for sindslidende 2010-2013

Styrket indsats for sindslidende

Styrket indsats for sindslidende, Sats 10, består af en række målrettede initiativer, som er sat i værk for at styrke indsatsen for sindslidende på både sundhedsområdet og socialområdet.

Regeringens handlingsplan for psykiatri består af en række initiativer, der skal skabe en mere sammenhængende indsats, bedre tilgængelighed til behandling og nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser.

Initiativerne er:

  • Den gode udskrivning - Udvikling og formidling af metoder og samarbejdsmodeller til et godt udskrivningsforløb
  • Integrerede forløb – Udvikling og formidling af metoder og samarbejdsmodeller i social- og behandlingspsykiatrien med udgangspunkt i fremskudt social indsats, mobile behandlingsteams, og koordinerede handle- og behandlingsplaner
  • Bostøtte - Analyse af bostøtten efter Servicelovens §85
  • Medicinpædagogik og psykoedukation - Udvikling og formidling af metoder og redskaber til støtte for mere stabilt medicinforbrug hos målgruppen. Initiativet har egen projektwebside
  • Fremskudt sagsbehandling - Udvikling af metoder og organisatoriske modeller, som muliggør en fremskudt sagsbehandling i forhold til den brede målgruppe af sindslidende

 

Projektbeskrivelsen for det enkelte initiativ findes i menuen til venstre. Her er det muligt at læse om projektet og dets formål, målgruppe, metode, faser og tidshorisont samt finde kontaktoplysninger på projektlederne.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS