Aktuelle projekter / initiativer

Psykologordning for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
Social- og Integrationsministeriet finansierede Psykologordningen, som er en ordning, der giver mulighed for 11 timers psykologhjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Psykologordningen blev administreret af Socialstyrelsen, der også husede visitationen, fremtil den 1. marts 2013, hvor ordningen blev overdraget til det nye Center for Seksuelt Misbrugte øst (CSM øst).


Satspuljeaftalen på det sociale område 2012-2015
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat ressourcer til at styrke indsatsen over for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre landsdækkende hjælp til målgruppen.

Som nævnt er tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen blevet videreført til et af de nye regionale centre.    

De regionale centre bygger ovenpå den allerede eksisterende praksis og viden på området. Socialstyrelsen vil bistå med faglig viden og processtøtte i oprettelsen af de tre centre.  

Hvis du vil vide mere, når der er nyt i sagen, så tilmeld dig Socialstyrelsens nyhedsbrev.

For mere info kontakt Bente Marianne Olsen.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS