Serviceloven

Socialstyrelsens arbejde dækker en bred vifte af opgaver inden for Social-, Børne og Integrationsministeriets område og omfatter alle ydelser efter Serviceloven.

Formålet med Serviceloven er

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Alle de kommunale, regionale og private tilbud indsamles og formidles af Social-, Børne- og Integrationsministeriet på Tilbudsportalen.

Servicelovens regler dækker alle, der opholder sig lovligt i Danmark. Det er kommunalbestyrelserne, der med udgangspunkt i loven udfører ydelserne, men i visse situationer er opgaver og funktioner delt ud til regionerne.

Se hele Serviceloven på Retsinformation.

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS