Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 81 - 100 af 511

Inspirationsmøder om forældrekurser

06/02 2014

Overvejer din kommune at tilbyde kurser for forældre til børn med funktionsnedsættelse? Socialstyrelsen har udarbejdet kursusmateriale til forældrekurser og afholder fire gratis møder, hvor I kan hente inspiration.

Projekterfaringer fra 'Aktivitetstilbud på væresteder'

06/02 2014

Projekterne fra puljen 'Aktivitetstilbud på væresteder' er nu afsluttet. Se værktøj, metodehæfter mv. og få ny inspiration til både borgerrettet arbejde og organisering af indsatser.

Temamøder om tidlig tværfaglig indsats

05/02 2014

Socialstyrelsen inviterer til gratis temamøder om tidlig tværfaglig indsats med fokus på socialrådgivere på skoler og i dagtilbud.

Planer for den andens liv II

05/02 2014

Den anden rapport i forskningsprojektet Den pædagogiske og sociale indsats over for unge med autisme og problemskabende adfærd er udkommet.

Udbud: Evaluering af stofmisbrugsbehandling af de allermest udsatte borgere

04/02 2014

Projektet 'Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling af de allermest udsatte borgere med stofmisbrug' skal evalueres, og Socialstyrelsen sender nu opgaven i udbud.

Håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats

04/02 2014

Socialstyrelsen genudgiver håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende. Håndbogen handler om indgreb, der kan bruges som led i det kriminalpræventive arbejde.

Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination

04/02 2014

Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet.

SidLigGodtkonference 2014

31/01 2014

Tema: tværfagligt samarbejde og positionering af kørestolsbrugere 24 timer i døgnet

Tilmeld dig netværk om tryghed i hjemmet

30/01 2014

Netværket ’Tryghed i hjemmet’ fokuserer på teknologier metoder, som kan øge trygheden for ældre i egen bolig. Tilmeld dig det velfærdsteknologiske netværk på LinkedIn og vær med til at udveksle viden og erfaringer.

Ny webpjece om epilepsisyndromer

24/01 2014

Pjecen gennemgår de væsentligste syndromer og de psykosociale konsekvenser, der eventuelt kan følge med.

Socialstyrelsen samarbejder med RUC om inklusionsprojekt

24/01 2014

Socialstyrelsen er partner i et kommende forskningsprojekt på RUC om inklusion af unge med psykosociale vanskeligheder. Der er opslået et ph.d.-stipendium, som styrelsen er med til at finansiere.

Succes for anonym stofmisbrugsbehandling

24/01 2014

Tilbud om anonym, ambulant behandling for stofmisbrug tiltrækker nye målgrupper, der ikke tidligere har søgt hjælp. Det fremgår af en evaluering, Socialstyrelsen har gennemført.

Udvidelse af psykologtilbud til voldsramte kvinder

24/01 2014

Forsøgordningen med afklarende psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på krisecentre, forlænges til udgangen af 2015. Samtidig udvides ordningen.

Den kommunale stofmisbrugsbehandling skal kortlægges

14/01 2014

Alle kommuner opfordres til at deltage i en national kortlægning af den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen skal kortlægge kapaciteten og afdække både udfordringer og daglig praksis.

Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention

10/01 2014

En ny model for ernæringsintervention til skrøbelige ældre har god effekt. Borgerne får bedre funktionsevne og større livskvalitet. Modellen er også økonomisk rentabel.

Ny artikelsamling om døvblindhed og identitet

08/01 2014

Ny artikelsamling formidler viden fra Deafblind Internationals konference om døvblindhed. Socialstyrelsen har bidraget med to artikler til samlingen.

Styrk sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

08/01 2014

Tag på kursus i 2014 og få en praksisnær indførelse i Socialstyrelsens nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicap-området. 21 kommuner har allerede deltaget i kurset eller er tilmeldt.

Nyt rådgivningsmateriale om sundhed for socialt udsatte

08/01 2014

Borgere, der er socialt udsatte, har tit også store sundhedsproblemer. Nyt rådgivningsmateriale præsenterer evidensbaserede metoder i krydsfeltet mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige.

Nyt fra forskningen i stammen og løbsk tale

07/01 2014

Korte resuméer af artikler fra den seneste udgave af det internationale tidsskrift, Journal of Fluency Disorders, Vol 38, 4, 2013.

Få mere viden om rehabilitering

20/12 2013

Socialstyrelsen har nu samlet udgivet fire rapporter, der sætter fokus på forskellige aspekter af rehabilitering målrettet ældre.

Viser 81 - 100 af 511 poster per side: 10 20 30 Alle
Forrige Næste 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 26
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS