Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 41 - 60 af 469

Udvidelse af psykologtilbud til voldsramte kvinder

24/01 2014

Forsøgordningen med afklarende psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på krisecentre, forlænges til udgangen af 2015. Samtidig udvides ordningen.

Den kommunale stofmisbrugsbehandling skal kortlægges

14/01 2014

Alle kommuner opfordres til at deltage i en national kortlægning af den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen skal kortlægge kapaciteten og afdække både udfordringer og daglig praksis.

Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention

10/01 2014

En ny model for ernæringsintervention til skrøbelige ældre har god effekt. Borgerne får bedre funktionsevne og større livskvalitet. Modellen er også økonomisk rentabel.

Ny artikelsamling om døvblindhed og identitet

08/01 2014

Ny artikelsamling formidler viden fra Deafblind Internationals konference om døvblindhed. Socialstyrelsen har bidraget med to artikler til samlingen.

Styrk sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

08/01 2014

Tag på kursus i 2014 og få en praksisnær indførelse i Socialstyrelsens nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicap-området. 21 kommuner har allerede deltaget i kurset eller er tilmeldt.

Nyt rådgivningsmateriale om sundhed for socialt udsatte

08/01 2014

Borgere, der er socialt udsatte, har tit også store sundhedsproblemer. Nyt rådgivningsmateriale præsenterer evidensbaserede metoder i krydsfeltet mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige.

Nyt fra forskningen i stammen og løbsk tale

07/01 2014

Korte resuméer af artikler fra den seneste udgave af det internationale tidsskrift, Journal of Fluency Disorders, Vol 38, 4, 2013.

Få mere viden om rehabilitering

20/12 2013

Socialstyrelsen har nu samlet udgivet fire rapporter, der sætter fokus på forskellige aspekter af rehabilitering målrettet ældre.

Socialstyrelsen yder rådgivning til de 5 nye socialtilsyn

19/12 2013

Lov om socialtilsyn træder i kraft 1. januar 2014 og skal medvirke til at sikre en højere kvalitet i sociale tilbud, som fx plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge og botilbud og krisecentre for voksne. Socialstyrelsen svarer på spørgsmål om de nye regler.

Håndbog guider tilsynsførende i det nye socialtilsyn

18/12 2013

I samarbejde med de 5 nye tilsynskommuner har Socialstyrelsen udarbejdet Håndbog til socialtilsyn – en webhåndbog for tilsynsførende. Håndbogen skal understøtte socialtilsynet i arbejdet med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med landets sociale tilbud.

5 mio. til vidensprojekt om ældre med autisme

18/12 2013

Hinnerup Kollegiet i Region Midtjylland har fået bevilget næsten 5 mio. kroner fra Velux Fonden til et videnskabende projekt om ældre med autisme.

Broer til borgerinddragelse

17/12 2013

PowerPoints og reportage fra konferencen Broer til borgerinddragelse afholdt den 4. december.

Forebyggelse af overgreb på skoler, dagtilbud og anbringelsesinstitutioner

16/12 2013

Er du fagperson i dagtilbud, skole eller på et anbringelsessted kan du her finde relevant materiale, der kan hjælpe jer i jeres arbejde med at forebygge overgreb. Du kan også læse mere om SISOs tilbud om gratis konsulentbistand til at forebygge overgreb på jeres institution.

Forebyggelse af overgreb på skoler, dagtilbud og anbringelsesinstitutioner

16/12 2013

Er du fagperson i dagtilbud, skole eller på et anbringelsessted kan du her finde relevant materiale og læse mere om SISOs tilbud om gratis konsulentbistand, der kan hjælpe jer i jeres arbejde med at forebygge overgreb.

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse

16/12 2013

Der er kommet nye skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse. Skemaerne skal bruges fra 1. januar 2014.

Integrerede forløb giver gode resultater

16/12 2013

Både borgere og fagpersoner oplever en positiv forandring, når kommuner og regioner arbejder tættere sammen om indsatser til sindslidende. Det viser evalueringen af et projekt i Socialstyrelsen.

National Grunduddannelse

15/12 2013

Efteruddannelsestilbud til personale på fagområdet medfødt døvblindhed: Næste NGU starter i uge 10/2014. Tilmeldingsfristen er d. 1. februar 2014.

Ny kampagne skal hjælpe udsatte børn og unge

04/12 2013

Del din bekymring. Det er hovedbudskabet i en ny kampagne fra Ankestyrelsen. Kampagnen opfordrer både almindelige danskere og fagfolk til at underrette myndighederne omgående, hvis de er bekymret for et barns trivsel.

Tidlig opsporing af udsatte børn har positiv effekt

04/12 2013

En model til tidlig opsporing af socialt udsatte børn er effektiv. Børn med problemer opdages tidligere, og fagfolk får styrket deres handlekompetencer. Det konkluderes i en projektevaluering.

Specialpædagogisk indsats med tidlig optisk træning af svagsynede småbørn

03/12 2013

Ny rapport udgivet af Københavns Kommune bidrager med ny viden om optisk træning for svagsynede børn.

Viser 41 - 60 af 469 poster per side: 10 20 30 Alle
Forrige Næste 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 24
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS