Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 121 - 140 af 513

Nordisk netværk om kognitiv støtte er flyttet til LinkedIn

21/11 2013

Det nordiske netværk 'Kognitiv støtte med anvendelse af ny teknologi' er flyttet til en LinkedIn gruppe.

Sverige har et nationalt kompetencecenter om pårørende

15/11 2013

Det nationale kompetencecenter om pårørende har som mål at bidrage til at forbedre og effektivisere pleje og omsorg for alle.

Kompenserende apps til mennesker med handicap

14/11 2013

Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap.

Temadag: Bilkørsel og kognitive vanskeligheder

11/11 2013

Socialstyrelsen har afholdt temadag om bilkørsel og kognitive vanskeligheder. Her kan du læse de oplæg, der blev holdt på dagen.

Stort nyt forskningsprogram på dagtilbudsområdet

11/11 2013

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har netop indgået en aftale med et konsortium om at gennemføre et stort forskningsprogram for at skabe ny viden om effekten af det målrettede pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Årsstatistik for mænd på mandecentre og mandekrisecentre

11/11 2013

I 2012 har der været 3.800 henvendelser til landets mandecentre og mandekrisecentre, hvoraf cirka 80 mænd har haft ophold på centrene. De emner der hyppigst tales om ved en henvendelse til centrene er skilsmisse og parbrud og samvær med børn. Det viser den første statistik fra Socialstyrelsen over mænd på mandecentre og mandekrisecentre.

Oplæg på A-TEK

08/11 2013

Dem 6. november afholdt University College Lillebælt og Socialstyrelsen A-TEK konferencen, den årlige konference om velfærdsteknologi og autisme og ADHD. Se oplæggene her.

Tema om dobbelt sansetab og demens

31/10 2013

Socialstyrelsen.dk lancerer et tema om demens og erhvervet døvblindhed.

Socialstyrelsen udsender nye notater med aktuel viden på det sociale område

31/10 2013

Socialstyrelsen udgiver vidensnotater med aktuel viden på otte forskellige sociale områder – og flere er på vej. Notaterne er udarbejdet for at lette kommunernes arbejde med at planlægge, indhente viden om og udvikle de enkelte socialfaglige områder.

Tag en uddannelse i PMTO!

31/10 2013

Næste uddannelse i forældreprogrammet PMTO starter i marts 2014. Ny samfundsøkonomisk analyse viser store gevinster ved brug af PMTO.

USA efterspørger Socialstyrelsens ekspertise

30/10 2013

De amerikanske programudviklere af PMTO har bedt om ekspertise fra Socialstyrelsen til PMTO-projekt i New York.

Metode til god dialog i parforholdet

30/10 2013

CFD har testet det dialogbaserede parforholdsværktøj PREP på par, hvor den ene part er ramt af erhvervet døvblindhed.

Undervisningsmateriale for forældre til børn med synshandicap

24/10 2013

Lær forældre til børn med synshandicap at understøtte deres barns udvikling.

Nye uddannelsesforløb i programserien De Utrolige År

24/10 2013

Den evidensbaserede programserie De Utrolige År sætter fokus på børnefamiliers trivsel. Nye uddannelsesforløb til fagfolk starter i efteråret 2013 og foråret 2014.

Ny vejledning om udveksling af oplysninger

22/10 2013

Der er udarbejdet en vejledning om udveksling af oplysninger i overgrebssager. Vejledningen vedrører de nye regler i Servicelovens § 49 b og § 50 c, der trådte i kraft 1. oktober 2013.

Socialstyrelsens nye strategi og struktur

22/10 2013

Socialstyrelsen har sat nye strategiske mål. 1. november 2013 reorganiseres styrelsen for bedre at understøtte de mål.

Ny fagbog om taktil sprogudvikling

21/10 2013

Materialecentret har udgivet en ny bog om kropslig og taktil sprogudvikling redigeret af Jesper Dammeyer og Anja Nielsen.

Forskning om udviklingshæmning

17/10 2013

I øjeblikket gennemføres to forskningsprojekter om mennesker med udviklingshæmning. Det ene forskningsprojekt har fokus på kriminelle voksne med udviklingshæmning og det andet projekt på pædagogiske metoder over for målgruppen.

Nordisk netværk inviterer til vidensdeling på LinkedIn

11/10 2013

Nordisk netværk om velfærdsteknologi for mennesker med kroniske lidelser inviterer til vidensdeling på LinkedIn

Udbud: Evaluering af 15M-puljen

10/10 2013

Socialstyrelsen udbyder evaluering af projekter under 15M-puljen om 'Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser'

Viser 121 - 140 af 513 poster per side: 10 20 30 Alle
Forrige Næste 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 26
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS