Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 121 - 140 af 503

USA efterspørger Socialstyrelsens ekspertise

30/10 2013

De amerikanske programudviklere af PMTO har bedt om ekspertise fra Socialstyrelsen til PMTO-projekt i New York.

Metode til god dialog i parforholdet

30/10 2013

CFD har testet det dialogbaserede parforholdsværktøj PREP på par, hvor den ene part er ramt af erhvervet døvblindhed.

Undervisningsmateriale for forældre til børn med synshandicap

24/10 2013

Lær forældre til børn med synshandicap at understøtte deres barns udvikling.

Nye uddannelsesforløb i programserien De Utrolige År

24/10 2013

Den evidensbaserede programserie De Utrolige År sætter fokus på børnefamiliers trivsel. Nye uddannelsesforløb til fagfolk starter i efteråret 2013 og foråret 2014.

Ny vejledning om udveksling af oplysninger

22/10 2013

Der er udarbejdet en vejledning om udveksling af oplysninger i overgrebssager. Vejledningen vedrører de nye regler i Servicelovens § 49 b og § 50 c, der trådte i kraft 1. oktober 2013.

Socialstyrelsens nye strategi og struktur

22/10 2013

Socialstyrelsen har sat nye strategiske mål. 1. november 2013 reorganiseres styrelsen for bedre at understøtte de mål.

Ny fagbog om taktil sprogudvikling

21/10 2013

Materialecentret har udgivet en ny bog om kropslig og taktil sprogudvikling redigeret af Jesper Dammeyer og Anja Nielsen.

Forskning om udviklingshæmning

17/10 2013

I øjeblikket gennemføres to forskningsprojekter om mennesker med udviklingshæmning. Det ene forskningsprojekt har fokus på kriminelle voksne med udviklingshæmning og det andet projekt på pædagogiske metoder over for målgruppen.

Nordisk netværk inviterer til vidensdeling på LinkedIn

11/10 2013

Nordisk netværk om velfærdsteknologi for mennesker med kroniske lidelser inviterer til vidensdeling på LinkedIn

Udbud: Evaluering af 15M-puljen

10/10 2013

Socialstyrelsen udbyder evaluering af projekter under 15M-puljen om 'Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser'

Hele vejen rundt om Cornelia de Langes syndrom

09/10 2013

Cornelia de Langes syndrom medfører - ud over en række alvorlige fysiske og udviklingsmæssige funktionsnedsættelser samt ofte misdannelser - i de fleste tilfælde også autismespektrum forstyrrelser (ASF). Der er nyligt publiceret en alsidig norsk beskrivelse af at leve med syndromet.

Bosteder vil gerne implementere sunde kost- og motionsvaner

07/10 2013

Det er nemmere at indarbejde sunde kostvaner på bostederne end at få beboerne til at dyrke motion. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Socialstyrelsen.

Ny håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats

04/10 2013

Socialstyrelsen udgiver en ny håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende.

Udveksling af oplysninger

03/10 2013

Få vejledning om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse jf. servicelovens § 49 b og § 50 c

Landsdækkende centre målrettet seksuelt misbrugte voksne åbner nu officielt

01/10 2013

Tre nye centre for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, holder nu åbningsreceptioner. Centrene er placeret i Odense, Århus og København. Tilsammen dækker de hele landet.

Børnehuse til børn og unge, der har været udsat for overgreb

01/10 2013

Nu åbner fem børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune for børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Hent de nye værktøjer til børnehandicapområdet

30/09 2013

Socialstyrelsen offentliggør nu en række nye værktøjer til sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser

Digital velfærdsstrategi

30/09 2013

Ny velfærdsteknologi skal give borgerne mere frihed og livskvalitet. Det fremgår af regeringens digitale velfærdsstrategi, som blev præsenteret 30. september 2013.

Kommunale beredskaber

29/09 2013

Fra 1. oktober 2013 er det lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn.

Reportage fra verdenskongres

27/09 2013

Få indblik i den seneste viden og forskning indenfor tale- og sprogvanskeligheder, der blev præsenteret på International Association of Logopedics and Phoniatrics verdenskongres i Torino, Italien.

Viser 121 - 140 af 503 poster per side: 10 20 30 Alle
Forrige Næste 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 26
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS