Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 121 - 140 af 492

Bosteder vil gerne implementere sunde kost- og motionsvaner

07/10 2013

Det er nemmere at indarbejde sunde kostvaner på bostederne end at få beboerne til at dyrke motion. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Socialstyrelsen.

Ny håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats

04/10 2013

Socialstyrelsen udgiver en ny håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende.

Udveksling af oplysninger

03/10 2013

Få vejledning om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse jf. servicelovens § 49 b og § 50 c

Landsdækkende centre målrettet seksuelt misbrugte voksne åbner nu officielt

01/10 2013

Tre nye centre for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, holder nu åbningsreceptioner. Centrene er placeret i Odense, Århus og København. Tilsammen dækker de hele landet.

Børnehuse til børn og unge, der har været udsat for overgreb

01/10 2013

Nu åbner fem børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune for børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Hent de nye værktøjer til børnehandicapområdet

30/09 2013

Socialstyrelsen offentliggør nu en række nye værktøjer til sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser

Digital velfærdsstrategi

30/09 2013

Ny velfærdsteknologi skal give borgerne mere frihed og livskvalitet. Det fremgår af regeringens digitale velfærdsstrategi, som blev præsenteret 30. september 2013.

Kommunale beredskaber

29/09 2013

Fra 1. oktober 2013 er det lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn.

Reportage fra verdenskongres

27/09 2013

Få indblik i den seneste viden og forskning indenfor tale- og sprogvanskeligheder, der blev præsenteret på International Association of Logopedics and Phoniatrics verdenskongres i Torino, Italien.

Ny kampagne fokuserer på ord- og talblindhed

27/09 2013

En million danskere kæmper med at læse og skrive. Den landsdækkende kampagne ”Videre i teksten” skal motivere til at tage kampen op og komme videre i teksten.

Alle har ret til at komme indenfor

26/09 2013

Arkitektforening efterspørger i ny idékonkurrence nytænkende og funktionelle forslag til, hvordan indgange til bygninger kan designes og bygges niveaufrit.

Kom til VISO-konference 11. december!

25/09 2013

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap- og udsatteområdet. Oplev en spændende dag med specialiseret viden og erfaringer fra praksis.

Overgrebspakken: Gratis konsulentbistand

25/09 2013

1. oktober 2013 træder lovgivningen i forbindelse med Overgrebspakken i kraft. Socialstyrelsen iværsætter initiativer, der understøtter kommunernes implementering, og tilbyder gratis konsulentbistand.

Nyt faghæfte om stammen

25/09 2013

Ubesvarede spørgsmål og bekymringer kan presse sig på, når ens barn pludseligt begynder at stamme. Faghæftet "Mit barn stammer - hvad gør jeg?" tager udgangspunkt i det at være ’ny’ forælder på området.

Ny kampagne: Nedbryd fordomme om handicap

23/09 2013

Personer med handicap er svage. De har alle samme behov. De kan ikke så meget, og derfor bør man stille mindre krav. Det er blot nogle af de fordomme, som personer med handicap bliver udsat for, og som en ny kampagne fra Socialstyrelsen vil gøre op med.

Kom og del din faglige viden i nyt netværk!

20/09 2013

Hvad rører sig i de andre kommuner af interessante tiltag for borgere med funktionsnedsættelser? Nyt fagligt netværk for ledere og nøglemedarbejdere indenfor handicap og socialpsykiatri giver mulighed for at dele ny viden og forskning på tværs af området.

Få viden ét sted om metoder på demensområdet

18/09 2013

Socialstyrelsen.dk lancerer en styrket formidling af viden om socialfaglige metoder og faglige tilgange på demensområdet.

Huntingtons sygdom: Livskvalitet på lånt tid

17/09 2013

Årsagen er en sjælden mutation, og de første funktionsnedsættelser viser sig typisk i 35-55 års alderen. Symptomerne skyldes nedbrydning af nervevæv i hjernen. 'SINDbladet' har talt med en overlæge på Rigshospitalet og Brian på 37 år. Han fik diagnosen som attenårig og føler nu at "stå med en tikkende bombe inden i".

Har du en elev med Usher syndrom i din klasse eller SFO?

17/09 2013

Nyt hæfte giver lærere, pædagoger og PPR viden om det sjældne Usher syndrom og konkrete vejledninger til, hvordan elever med Usher bedst muligt inkluderes i skolen.

Viden om piger og kvinder med ADHD

12/09 2013

Den ”urolige dreng” og den ”usædvanlige” pige er ikke nødvendigvis en rammende beskrivelse af hvordan ADHD kommer til udtryk hos piger og drenge.

Viser 121 - 140 af 492 poster per side: 10 20 30 Alle
Forrige Næste 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 25
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS