Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 1 - 30 af 582

Ligestillingsredegørelser 2015

27/03 2015

Deadline den 17. april 2015, kl. 12.00

Superbrugerseminar i Voksenudredningsmetoden

27/03 2015

Bliv endnu bedre til Voksenudredningsmetoden. Socialstyrelsen inviterer til VUM-superbrugerseminar 6. maj 2015 med inspirerende oplæg og workshops. Deltag og dyk ned i netop de dele af VUM, som interesserer dig.

Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb

26/03 2015

Interesserede kommuner kan nu ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med opstart primo august 2015. Frist for ansøgninger er mandag den 4. maj 2015 kl. 12.00.

Inspirationsmøder om behandling af ADHD-problematikker

26/03 2015

Vidste du, at metoden PMTO også er effektiv i indsatsen til familier med ADHD? Socialstyrelsen inviterer til fem gratis inspirationsmøder, første gang 24. april i Silkeborg. Kom og hør, hvordan I kan arbejde med ADHD og PMTO.

Gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling

25/03 2015

Borgerne får det bedre og kommunen styrker sine samarbejdsrelationer. Og så er der formodentlig også penge at spare. Det er nogle af erfaringerne med fremskudt sagsbehandling til mennesker med sindslidelser. Se, hvordan I gør, i ny trin for trin-guide.

Kurser: Unges overgang til voksenlivet

25/03 2015

Du kan stadig nå det: Der har været stor interesse for Socialstyrelsens gratis kurser om de nyeste efterværnsinitiativer. Tjek de ekstra kurser her i foråret. Kurserne er gratis.

Lær mere om matchning, inddragelse og evidensbaserede metoder

23/03 2015

Socialstyrelsen tilbyder efteruddannelse til fagfolk på børn- og ungeområdet. Tilmeld dig de nye videnskurser i matchning til en foranstaltning, inddragelse eller evidensbaserede metoder. Eller tjek de mange andre kursusmuligheder i Børnekataloget!

Ord15: Konference om sprog- og læsevanskeligheder

20/03 2015

Kom til en nytænkende konference 27.-28. oktober med fagfolk fra både læse- og sprogområdet. Ord15 præsenterer aktuel viden om sprog- og læsevanskeligheder. Konferencen handler om både børn, unge og voksne.

Udbud: Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

17/03 2015

Som del af et samlet initiativ på plejefamilieområdet skal der etableres et kommunalt netværk. Leverandøren skal blandt andet stå for etablering og administration af fem regionale netværk.

Kursus i Social Tænkning – et redskab til inklusion

17/03 2015

Kender du metoden Social Tænkning? Ellers er chancen der nu! Der er både kursus og workshop i maj. Konceptet er bl.a. egnet til børn og unge, der har autisme, ADHD og NLD.

Klub Penalhus, den skoleunderstøttende metode

17/03 2015

Deadline den 7. april 2015, kl. 12.00

Styrk sagsbehandlingen i børnesager

17/03 2015

Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke sagsbehandlingen. Kommuner kan nu igen søge om længere analyse- og udviklingsforløb via pulje.

Organisation søges til at overtage driften af PALS

13/03 2015

Annoncering: PALS er en model til udvikling af et inkluderende læringsmiljø i folkeskolen. Modellen bruges i dag på ca. 60 skoler. Socialstyrelsen søger en organisation, der er interesseret i at overtage driften og udviklingen af modellen.

Kom til dialogmøde om tidlig indsats i dagtilbud

12/03 2015

Hvordan kan vi bruge indsatserne 'De Utrolige År i dagtilbud' og 'Vidensbaseret indsats i dagtilbud' i arbejdet med tidlig indsats og inklusion? Det sætter Socialstyrelsen fokus på ved fire regionale dialogmøder.

Gode forløb i hjemmeplejen

12/03 2015

Vil jeres kommune være med til at skabe gode forløb i hjemmeplejen for borgere med komplekse behov? Socialstyrelsen har brug for jeres viden og erfaringer.

Fokus på ansættelsesmulighederne for socialøkonomiske virksomheder

10/03 2015

En arbejdsgruppe undersøger, om man kan lempe det såkaldte rimelighedskrav for socialøkonomiske virksomheder. En lempelse vil betyde, at det bliver nemmere at ansætte udsatte ledige i løntilskud.

Nyt initiativ i Partnerskabsprojektet

10/03 2015

Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt udvider nu Partnerskabsprojektet med et referencenetværk for kommuner, som ønsker at videreudvikle deres tidlige forbyggende indsats for udsatte børn og unge. Netværket er åbent for tilmeldinger nu.

Få overblik over nye udbud på rammeaftalen

09/03 2015

En række konsulentydelser under Socialministeriet bliver udbudt under en rammeaftale. Alle interesserede kan nu følge med i kommende udbud via nye oversigter. Se, hvad der er på vej!

Udbud: Styrket udvikling af 0-2-årige børns sprog

06/03 2015

Der ønskes en undersøgelse af, hvilke pædagogiske metoder og indsatser, der har effekt i forhold til småbørns sprogudvikling. Socialstyrelsen semder opgaven i udbud.

Indsats til dagpleje og vuggestue (De Utrolige År)

06/03 2015

Deadline den 1. april 2015, kl. 12.00

Anbragte får en stemme i historien

03/03 2015

Indtil nu har vi kun haft en meget begrænset viden om de børn og voksne, der var anbragt under socialforsorgen i 1945-80. De har derfor ikke kun været anbragt uden for hjemmet, men også uden for historien. Nu kommer de til orde i en ny rapport.

Vær med til at udvikle forældrekurser

03/03 2015

Kom til videndeling og workshop om udvikling af nye kurser til forældre med et barn med handicap. Socialstyrelsen afholder seminar 13. april om forældrekurser for kommuner og brugerorganisationer.

Reviderede pjecer om magtanvendelse

02/03 2015

Socialstyrelsen har netop revideret sine pjecer om magtanvendelse på voksen-området. Der er tre forskellige pjecer, en til myndighedspersoner, en til fagpersoner og én til borgere.

Værktøjer til sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser

27/02 2015

Kommunerne er positive over for en række værktøjer til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fremgår af ny evaluering. Få styr på værktøjerne til udredning og handleplan på et 5-dages-kursus i din egen kommune.

Kursus i Social Tænkning – et redskab til inklusion

26/02 2015

Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Forlaget Pressto kursus og workshop i metoden Social Tænkning. Begge dele finder sted i maj. Konceptet er bl.a. egnet til børn og unge, der har autisme, ADHD og NLD.

31 kommuner får støtte fra forebyggelsespakken

26/02 2015

31 kommuner har netop modtaget støtte fra initiativet”Tidlig indsats – livslang effekt”. Støtten er fordelt på 11 forskellige forebyggelsesprojekter for udsatte børn og unge. Ny ansøgningsrunde åbner nu.

Trivselsundersøgelse om anbragte børn og unge

24/02 2015

Den første rapport om trivsel blandt anbragte børn og unge er nu tilgængelig. Undersøgelsen der blev igangsat i 2013 er forankret i Socialstyrelsen og gennemført af SFI i tæt samarbejde m. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Overgreb mod børn og unge

18/02 2015

Få viden om børn og unge, der er udsat for vold og overgreb. Socialstyrelsen tilbyder både 1 og 5-dages-kurser om opsporing, det tværfaglige samarbejde og de psykologiske konsekvenser for børnene.

Konference om unge og rusmidler

18/02 2015

Arbejder du med unge og rusmidler? Vil du have ny viden og inspiration, og er du nysgerrig efter at høre om anderledes tilgange i arbejdet? Så er konferencen den 27. april noget for dig. Tilmeldingen er åben nu.

Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter

17/02 2015

VISO tilbyder rådgivning om, hvordan man tilrettelægger indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Forløbet kan indeholde hjælp til at udarbejde en handlingsguide og til at styrke sagsbehandlingen.

Viser 1 - 30 af 582 poster per side: 10 20 30 Alle
Næste 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 20
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS