Nyheder fra Socialstyrelsen

Viser 1 - 20 af 561

Værktøjer til sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser

27/02 2015

Kommunerne er positive over for en række værktøjer til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fremgår af ny evaluering. Få styr på værktøjerne til udredning og handleplan på et 5-dages-kursus i din egen kommune.

Kursus i Social Tænkning – et redskab til inklusion

26/02 2015

Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Forlaget Pressto kursus og workshop i metoden Social Tænkning. Begge dele finder sted i maj. Konceptet er bl.a. egnet til børn og unge, der har autisme, ADHD og NLD.

31 kommuner får støtte fra forebyggelsespakken

26/02 2015

31 kommuner har netop modtaget støtte fra initiativet”Tidlig indsats – livslang effekt”. Støtten er fordelt på 11 forskellige forebyggelsesprojekter for udsatte børn og unge. Ny ansøgningsrunde åbner nu.

Trivselsundersøgelse om anbragte børn og unge

24/02 2015

Den første rapport om trivsel blandt anbragte børn og unge er nu tilgængelig. Undersøgelsen der blev igangsat i 2013 er forankret i Socialstyrelsen og gennemført af SFI i tæt samarbejde m. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Overgreb mod børn og unge

18/02 2015

Få viden om børn og unge, der er udsat for vold og overgreb. Socialstyrelsen tilbyder både 1 og 5-dages-kurser om opsporing, det tværfaglige samarbejde og de psykologiske konsekvenser for børnene.

Konference om unge og rusmidler

18/02 2015

Arbejder du med unge og rusmidler? Vil du have ny viden og inspiration, og er du nysgerrig efter at høre om anderledes tilgange i arbejdet? Så er konferencen den 27. april noget for dig. Tilmeldingen er åben nu.

Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter

17/02 2015

VISO tilbyder rådgivning om, hvordan man tilrettelægger indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Forløbet kan indeholde hjælp til at udarbejde en handlingsguide og til at styrke sagsbehandlingen.

Dokumentationssystem til arbejdet med kriminelle unge

06/02 2015

Socialstyrelsen stiller et dokumentationsystem rådighed for fagfolk, der arbejder med kriminelle unge. Systemet kan bruges til at screene, planlægge og dokumentere indsatsen. Der er kursus 20.- 21.april.

Lær mere om ledelse, underretninger og forebyggelse af kriminalitet

06/02 2015

Socialstyrelsen tilbyder efteruddannelse til fagfolk på børn- og ungeområdet. Tilmeld dig de nye videnskurser i fx faglig ledelse, underretninger eller kriminalitet blandt børn og unge. Eller tjek de mange andre muligheder i Børnekataloget!

Forebyggelsesstrategi i kommuner hjælper udsatte børn og unge

04/02 2015

Evalueringen af projekt forebyggelseskommuner viser, at der i dag er flere udsatte børn og unge, der modtager forebyggende indsatser, og det er lykkedes at nedbringe deres skolefravær.

Se de opdaterede temaer på Vidensportalen

02/02 2015

Så er Vidensportalen om udsatte børn og unge klar med tre opdaterede temaer. Læs om metoder til sagsbehandling og forebyggelse af kriminalitet og tjek den nyeste viden om plejefamilier.

Ny undersøgelse: Anbragte børn og unge trives

29/01 2015

Anbragte børn har det gennemgående godt der, hvor de bor. Det viser den første trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge. SFI har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen og Socialministeriet.

Anvendelse af National Handleplan om ADHD

29/01 2015

Kommunernes kendskab til og anvendelse af National ADHD-handleplan er blevet undersøgt.

Nye kurser om børn og funktionsnedsættelser

27/01 2015

Socialstyrelsen tilbyder to nye kurser om børn med handicap. Rekvirer et gratis praksiskursus til din kommune og få nye værktøjer til sagsbehandlingen. Eller tilmeld dig videnskurset og hør om familieliv og støttemuligheder.

Ny metode kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

27/01 2015

Socialstyrelsen har udviklet en ny metode, som kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens. Evalueringen viser et fald på 40 procent i forekomsten af fysiske og verbale aggressioner.

Nye anbefalinger til at hjælpe ældre, der ufrivilligt taber sig

22/01 2015

Socialstyrelsen har netop udgivet anbefalinger og god praksis for, hvordan fagfolk kan hjælpe ældre mennesker med at genvinde vægten, når de ufrivilligt taber sig.

Mere støtte til familier med børn med handicap

21/01 2015

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre med handicappede børn.

Inspiration til at arbejde med forældrepålæg

20/01 2015

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har sammen med Rambøll Management udarbejdet fem cases om, hvordan kommuner kan arbejde med forældrepålæg.

Konference om unge og rusmidler

17/01 2015

Unge er først og fremmest unge – også når de har problemer med rusmidler. Det skal medtænkes i kommunernes indsatser. Kom til konferencen "Unge og rusmidler" 27. april og hør om nye veje i arbejdet.

Viser 1 - 20 af 561 poster per side: 10 20 30 Alle
Næste 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 29
Document Actions
Print side
Del med andre
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS