Udsatte

Vidste du

ImageFærre flytter tilbage til volden. 12 procent af de kvinder og børn, som har opholdt sig på et krisecenter flyttede tilbage til voldsudøveren i 2012. I 2006 var det 24 procent. Den samme udvikling gælder kvindernes børn. I 2012 flyttede syv procent af børnene med tilbage til den, der havde udøvet volden. I 2005 var andelen 22 procent.

Årsstatistik 2012 kvinder og børn på krisecenter

Kilde: "Årsstatistik 2012 kvinder og børn på krisecenter

Aktuelt

Udbud: Evaluering af indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering
Børn og unge | 15/07 2014
Udbud: Evaluering af indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering
Indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering hos personer med psykiske vanskeligheder skal evalueres. Socialstyrelsen udbyder opgaven.
Handicap, Udsatte | 03/07 2014
Mere peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder
De kommende år vil der komme mere fokus på brugen af peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen er i gang med en vidensindsamling og stiller de foreløbige resultater til rådighed for kommuner og regioner.
Handicap, Udsatte | 10/06 2014
Udbud: Uddannelse af medarbejdere i sociale akuttilbud
Socialstyrelsen udbyder en uddannelsesopgave i forbindelse med ’Puljen til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’.
Udsatte, Handicap | 10/06 2014
Udbud: Evaluering af projekt om bostøttemetoder
Projektet "Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser" skal evalueres. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Aktiviteter

07 maj
Udsatte, Handicap
Start 08:30
Slut 15:30
VUM Superbrugerseminar 2014
27 okt
Udsatte
Start 09:00
Slut 14:45
The Nordic Prostitution Network Conference
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS