Udsatte

Vidste du

ImageFærre flytter tilbage til volden. 12 procent af de kvinder og børn, som har opholdt sig på et krisecenter flyttede tilbage til voldsudøveren i 2012. I 2006 var det 24 procent. Den samme udvikling gælder kvindernes børn. I 2012 flyttede syv procent af børnene med tilbage til den, der havde udøvet volden. I 2005 var andelen 22 procent.

Årsstatistik 2012 kvinder og børn på krisecenter

Kilde: "Årsstatistik 2012 kvinder og børn på krisecenter

Aktuelt

Skoleelever skal lære om menneskehandel
Børn og unge, Udsatte | 11/04 2014
Skoleelever skal lære om menneskehandel
Nyt website: Børn og unge skal oplyses om menneskehandel. Derfor lancerer Center mod Menneskehandel nu en ny hjemmeside, der er målrettet de store skoleelever.
Handicap, Udsatte, Børn og unge | 11/04 2014
Nyt udbud: Socialhistorisk projekt om indsatser for mennesker under særforsorgen
Socialstyrelsen udbyder en opgave om at formidle viden og erfaringer om indsatsen for svage og udsatte grupper blandt udviklingshæmmede, sindslidende og børn i 1945-1980.
Børn og unge | 25/03 2014
Konference: Børn som pårørende
Børn som pårørende til misbrugere, sindslidende og alvorligt syge er særligt sårbare. Deltag i den skandinaviske konference 26.-28. maj i Oslo om børn som pårørende og få ny viden og inspiration fra forskere, praktikere og politikere.
Tværfagligt | 04/03 2014
Udbud: Koncernfælles aftale om konsulentopgaver
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksætter udbud med prækvalifikation. Der skal indgås en rammeaftale om løsning af konsulentopgaver indenfor to større opgaveområder i ministeriets koncern.

Aktiviteter

07 maj
Udsatte, Handicap
Start 08:30
Slut 15:30
VUM Superbrugerseminar 2014
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS