ICS Blanketter og vejledninger

Her kan du finde blanketter og vejledninger, som du kan bruge når du skal anvende ICS i sagsbehandlingen

ICS materialer og de tilhørende blanketter må kun bruges i sagsbehandlingen, såfremt der er indgået en ICS-licensaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

ICS blanketterne indeholder ikke elementer til indhentning af statistik og kun i begrænset omfang sagsstyring. Dette giver mulighed for lokal tilpasning af blanketterne. Man skal dog være opmærksom på, at ICS blanketternes sagsstyring ikke er udtømmende i forhold til lovkrav til processen.

Med hensyn til lokal tilpasning står det kommunerne frit for at lave tilpasninger i forhold til sagsstyring og indhentning af statistik. Til gengæld er det ikke tilladt at ændre de elementer, der vedrører elementerne i ICS trekanten, hvilket er reguleret i ICS licensaftalen.

Er der brug for andre blanketter? klik på følgende link.

http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Born-og-unge---Anbringelse-id34720/?n=0

Kontakt

Kontoret for Børn og Familie

ICS Metodesekretariat
Landemærket 29

1119 København K
Telefon: +45 72 42 41 00
E-mail: ics@socialstyrelsen.dk

 

Louise W. Cardinaal

ICS projektleder og specialkonsulent

Mobil: + 45 41 73 08 27

E-mail: loca@socialstyrelsen.dk

 

Andrey Lukyanov

Fuldmægtig

Mobil: + 45 41 93 25 70

E-mail: alu@socialstyrelsen.dk