Mobility og ADL

AFB på YouTube

En samling korte videoer fra American Foundation for the Blind om tilgængelighed og diverse temaer inden for mobility og ADL.
Se videoer fra AFB.

BATS - a navigation tool

It-program til lydbaseret aflæsning af kort på en computer. Inkl. demonstrationsmodel til download.
Læs mere om BATS.

Blind Sailing International

Læs mere om Blind Sailing International.

Blinde kan finde vej med lyd

Video på godt 2 minutter om ekkolokalisering, hvor man bruger tilbagekastet lyd som kilde til information om omgivelserne.
Se video om ekkolokalisering.

Blindness in depth

Link til andres og egne artikler med relation til synshandicap - personlige overvejelser, punktskrift, orientering & mobility, pædagogik og meget andet
Gå til Blindness in Depth.

Dona Sauerburger, M.A., COMS. Orientation and Mobility Specialist

Artikler og andet materiale om mobility fra amerikansk mobility-specialist
Læs mere om mobility.

Flying Blind, LLC

Udvikler og sælger it-løsninger til blinde og svagsynede. Webstedet indeholder også en nyhedsservice med nyt fra feltet generelt.
Læs mere om Flying Blind.

Guido Smart Walker

Avanceret rollator med indbygget elektronik, der leder brugeren uden om forhindringer.
Læs mere om Guido Smart Walker.

Hark The Sound: A Sound Game for Kids

En samling af gratis pædagogiske computerspil designet til synshandiappede børn og børn med flerhandicap.
Læs mere om Hark the Sound.

Let's play 2006

Illustreret salgskatalog fra American Foundation for the Blind med legetøj og spil til blinde og stærkt svagsynede børn.
Læs mere om Let's Play.

Pathfinder Systems

Producent af taktile skilte (reliefskrift og punktskrift) og taktile afmærkninger til gadebelægning, perroner m.m.
Læs mere om Pathfinder Systems.

Pedestrian Access to Modern Roundabouts: Design and Operational Issues for Pedestrians who are Blind

Amerikansk rapport om rundkørsler og blinde fodgængere
Læs mere om rapporten.

Perkins School for the Blind - webcasts

Online videoer om forskellige emner, bl.a. måltidsteknik og social kompetence
Se videoer på skolens hjemmeside.

Rehabmart - board games

Oversigt over brætspil, der er egnede til blinde og/eller svagsynede.
Læs mere om Rehabmart.

Seminar on cooperation between European education programmes for ADL-instructors

Rapport fra seminar på Institut for Blinde og Svagsynede, april 2001, udgivet af tidligere Videncenter for Synshandicap.
Læs mere om rapporten.

Sendero Group

Sendero Group fremstiller talende GPS-baserede informations- og navigationssystemer for blinde, herunder Atlas og GPS Talk.
Læs mere om Sendero Group.

StatpedMagasinet

Kvartalstidsskrift fra det norske statslige specialpædagogiske støttesystem, Statped.
Læs mere om Statpedmagasinet.

Step-hear

STEP-HEAR er et informationssystem udviklet til blinde og svagsynede brugere. Kan fx anvendes i form af talende skilte, der aktiveres af brugeren.
Læs mere om Step-Hear informationssystem.

Tactile Map Automated Production (TMAP): Using GIS Data to Automatically Generate Raised-Line Maps

Om et projekt, hvor blinde kan downloade specialtilpassede gadekort over ethvert sted i USA til udskrift på udstyr, der producerer taktilt materiale.
Læs mere om TMAP.

The Blind Readers' Page

Portal til information i alternative formater (punktskrift m.m.), der er tilgængelige for mennesker, der har svært ved at læse trykt tekst. Det er også en vejviser til information om synshandicap og andre fysiske handicap. Der er omkring 2.300 links, som alle er evaluerede, annoterede og ordnet i emnegrupper.
Læs mere om The Blind reader's Page.

The Target-Route Map

Beskrivelse af principper for udformning og fremstilling af taktile kort til blinde samt resultater fra praktisk test af kortet.
Læs mere om The Target-Route Map.

TiM Games - Tactile Interactive Multimedia computer games for visually impaired children

Computerspil for synshandicappede børn. Bl.a. kan man gratis downloade spillet MudSplat, som henvender sig til børn fra ca. 8 år og opefter.
Læs mere om TiM Games.

Toys and Games

Underafdeling af "Braille Superstore" med spil og legetøj.
Læs mere om Toys and Games.

Vejlederforum

Mødested for professionelle vejledere.
Læs mere om Vejlederforum.

Vision Australia, Factsheets

Vejledninger om udførelse af forskellige aktiviteter, når man er blind eller svagsynet
Læs mere om Vision Australia's Factsheets.

Vision 2020 UK

Vision 2020 UK er en paraplyorganisation for større samarbejde mellem organisationer i Storbritannien og Nordirland, der arbejder nationalt, regionalt eller internationalt med synshandicap. Se bl.a. "Library", hvor der findes oversigter over ny britisk forskning. Også stor linksamling under "Links".
Læs mere om Vision 2020 UK.

vOICe - Artificial Vision for the Totally Blind

Et elektronisk navigationssystem til blinde udviklet af Peter Meijer. Omgivelserne filmes af et lille hovedbåret kamera, og billederne omsættes til lyd i et par hovedtelefoner.
Læs mere om vOICe.

White Cane - Den hvide stok

Wikipedia side om den hvide stok. Historie, modeller, børn, m.m.
Læs Wikipedias artikel om den hvide stok.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS