Hjælpemidler og undervisningsmaterialer

Abledata

Offentligt drevet amerikansk websted med information om hjælpemidler
Læs mere om Abledata.

AFB på YouTube

En samling korte videoer fra American Foundation for the Blind om tilgængelighed og diverse temaer inden for mobility og ADL.
Se videoer fra AFB.

APH CVI Website

Information om kortikal eller cerebral synsnedsættelse fra APH, American Printing House for the Blind.
Læs mere om APH CVI.

Artificial Eye Maker

2 min. videofilm om en øjenprotesemager
Se filmen Arificial Eye Maker.

Assistive Technology Boogie

Festlig musikvideo (med verbal beskrivelse af billederne for blinde) om hjælpemidler. Vandt to priser i 2005 ved Superfest, som er en international festival for handicapfilm.
Se musikvideoen Assistive Technology Boogie.

A.B. Handic Help

Forhandler af speciallegetøj, kontakter, talemaskiner m.m.
Læs mere om A. B. Handic Help.

BATS - a navigation tool

It-program til lydbaseret aflæsning af kort på en computer. Inkl. demonstrationsmodel til download.
Læs mere om BATS.

BigKeys UK

Britisk leverandør af edb-tastaturer med særligt store og tydelige taster.
Læs mere om BigKeys UK.

Butik KIK

Forretning med hjælpemidler for blinde og svagsynede.
Læs mere om Butik KIK.

CERTEC

Forskningscenter for udvikling og design af hjælpemidler.
Læs mere om CERTEC.

Computer game downloads for the blind and visually impaired

Computerspil for blinde og svagsynede, kan downloades.
Læs mere om BSCgames.

DIAS - Daten, Informationssysteme und Analysen im Sozialen

Udviklings- og videncenter om tekniske hjælpemidler. Hjemmesiden findes både på engelsk og tysk. Her linkes til den engelske udgave.
Læs mere om DIAS.

EASI - Equal Access to Software and Information

EASI rådgiver uddannelsesinstitutioner om anvendelse af IT til at fjerne barrierer for studerende og ansatte med funktionsnedsættelser.
Læs mere om EASI.

EMU/ Danmarks Undervisningsportal: Undervisning af elever med synshandicap

Blinde og svagsynede børn og unge er inkluderet i skolen. For at dette kan lykkes fuldt ud, skal barnet og den unge sikres den relevante støtte i undervisningen og de relevante hjælpemidler. Herunder også dispensationer.
Læs mere om Undervisning af elever med synshandicap.

Exceptional Teaching Aids, Inc.

Leverandør af undervisningsmaterialer og særlige hjælpemidler til børn med særlige behov. Bl.a. undervisningsmaterialer til punktskriftsundervisning.
Læs mere om Exceptional teaching Aids, Inc.

Flying Blind, LLC

Udvikler og sælger it-løsninger til blinde og svagsynede. Webstedet indeholder også en nyhedsservice med nyt fra feltet generelt.
Læs mere om Flying Blind.

Førerhund Norge

Hjemmeside for den norske førerhundeskole.
Læs mere om Førerhund Norge.

Guido smart walker

Avanceret rollator med indbygget elektronik, der leder brugeren uden om forhindringer.
Læs mere om Guido smart walker.

Hark The Sound: A Sound Game for Kids

En samling af gratis pædagogiske computerspil designet til synshandiappede børn og børn med flerhandicap.
Læs mere om Hark the Sound.

HearSee

HearSee er et it-baseret billed/lydprogram udviklet på Synscenter Refsnæs til synshandicappede børn med multiple funktionsnedsættelser. Kan bruges til synsstimulering, kommmunikation, underholdning, undervisning og auditiv træning.
Læs mere om HearSee.

Helping Your Customers Choose Toys for Children Who Are Blind or Visually Impaired

Vejledning i valg af legetøj til blinde og svagsynede børn. Udarbejdet af American Toy Institute og American Foundation for the Blind.
Læs mere i Baby Shop Magazine.

HFH, hjælpemidler til synshandicappede

Leverandør og rådgivning for hjælpemidler for handicappede.
Læs mere om HFH.

Hjælpemiddeludstillingen

Udstilling af synshjælpemidler til blinde og svagsynede på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup.
Læs mere om Hjælpemiddeludstillingen.

iFeelPixel

IT-program, der giver taktil og lydbaseret feedback på computergrafik.
Læs mere om iFeelPixel.

IMPACT

EU-projekt om hjælpemiddelinformation. Mulighed for at downloade undervisnings- og oversigtsmateriale om hjælpemidler.
Læs mere om IMPACT.

INCOBS: Informationspool Computerhilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte

Tysksproget internetportal om it-hjælpemidler for blinde og svagsynede. Produktbeskrivelser, test og praksiserfaringer.
Læs mere om INCOBS.

Independent Living Aids, LLC

Hjælpemiddelleverandør, USA
Læs mere om Independent Living Aids.

Index Braille

Læs mere om Index Braille.

Instrulog

Leverandør af IT-baserede hjælpemidler
Læs mere om Instrulog.

Iris Hjälpmedel AB

Salg af hjælpemidler til synshandicappede.
Læs mere om Iris Hjälpmedel AB.

Let's Play 2006

Illustreret salgskatalog fra American Foundation for the Blind med legetøj og spil til blinde og stærkt svagsynede børn.
Læs mere om Let's Play 2006.

Lilli Works - LilliWorks Active Learning Foundation

Kilde til information om Aktiv Læring (AL) og Lilli Nielsens metoder på engelsk.
Læs mere om Lilli Works.

Low Vision Enabling

Forsknings- og udviklingsprogram, som har til formål at udvikle: 1) bedre metoder til at studere øjets optik 2) optiske og synspædagogiske hjælpemidler 3) bedre metoder til at måle synsrester.
Læs mere om Low Vision Enabling.

LVI Danmark ApS

Leverandør af produkterog løsninger for svagsynede til brug i hjemmet, på arbejdet og i skolen, bl.a. læseapparater og forstørrende kamerasystemer.
Læs mere om LVI Danmark ApS.

Lys og lup shoppen

F irma.
Læs mere på Lys og lup shoppen.

LäraMera Program AB

Udvikler pædagogiske programmer for børn.
Læs mere om Lära Mera.

MAXIAIDS

Hjælpemidler og produkter designet til blinde, døve, mennesker med gigt etc.
Læs mere om MAXIAIDS.

National Centre for Tactile Diagrams (UK)

Leverandør af taktil grafik, diagrammer og kort til arbejde, uddannelse og fritid.
Læs mere om NCTD.

Nyheder

Nyheder om teknologi med relevans for synshandicappede, opdateres af firmaet Sensus.
Læs nyheder om teknologi.

On Sight Vision ApS

Team, der tilbyder synsrehabilitering. Teamets formål er "at danne know-how netværk og udvide kendskabet til optisk og elektronisk rehabilitering af personer med synsproblemer."
Læs mere om On Sight Vision ApS.

PCS Games

Firma, der sælger computerspil, der kan anvendes af blinde og svagsynede.
Læs mere om PCS Games.

QML - Quest Markup Language

Download af program, som gør det muligt at skabe egne adventurespil, også i tilgængelig form. Se evt. eksempel på et færdigt spil under punktet "Contest".
Læs mere om QML.

Rehabmart - board games

Oversigt over brætspil, der er egnede til blinde og/eller svagsynede.
Læs mere om Rehabmart.

Reinecker Reha-Technik

Leverandør af hjælpemidler: tavlekameraer, CCTV, edb-løsninger, håndholdte elektroniske lupper m.m.
Læs mere om Reinecker Reha-Technik.

RNIB Online Shop

RNIB's (Royal National Institute for the Blind) butik med legetøj, spil og diverse hjælpemidler.
Læs mere RNIB Online Shop.

StatpedMagasinet

Kvartalstidsskrift fra det norske statslige specialpædagogiske støttesystem, Statped
Læs mere om StatpedMagasinet.

Screen Magnifiers homepage

Informationer og netværksmuligheder med fokus på skærmforstørrelsesprogrammer (fx Zoomtext)
Læs mere om Screen Magnifiers homepage.

Seksualundervisning og -vejledning for blinde og svagsynede børn og unge

Oversigt over materialer og rådgivningsmuligheder.
Læs mere her.

Sendero Group

Sendero Group fremstiller talende GPS-baserede informations- og navigationssystemer for blinde, herunder Atlas og GPS Talk.
Læs mere om Sendero Group.

Sonokids

Hjemmeside, som kan anvendes helt uden brug af mus. Indeholder spil og remixere, som kan benyttes af blinde og synshandicappede børn samt chat, der også kan bruges med skærmlæsere som Jaws.
Læs mere om Sonokids.

SPRIDA Kommunikationscenter

Landsdækkende svensk ressourcecenter for kommunikations-og kognitionshjælpemidler.
Læs mere om SPRIDA Kommunikationscenter.

Step-Hear

STEP-HEAR er et informationssystem udviklet til blinde og svagsynede brugere. Kan fx anvendes i form af talende skilte, der aktiveres af brugeren.
Læs mere på Step-Hear.

TAEVIS

TAEVIS = Tactile Access to Education for Visually Impaired Students. Køb diagrammer, der er tilpasset til taktil brug, i fagene biologi, fysik, kemi, historie og matematik.
Læs om tilrettelæggelse af taktile diagrammer, og hent en gratis manual.

Tactile Library

Samling af billeder tilrettelagt til blinde. Billederne kan gratis downloades som pdf og derefter udskrives på svulmepapir.
Læs mere om Tactile Library.

Tactile Map Automated Production (TMAP): Using GIS Data to Automatically Generate Raised-Line Street Maps

Om et projekt, hvor blinde kan downloade specialtilpassede gadekort over ethvert sted i USA til udskrift på udstyr, der producerer taktilt materiale.
Læs mere om TMAP.

Tagarno

Producent og forhandler af CCTV-læseapparater til synshandicappede.
Læs mere om Tagarno.

The Blind Readers' Page

Portal til information i alternative formater (punktskrift m.m.), der er tilgængelige for mennesker, der har svært ved at læse trykt tekst. Det er også en vejviser til information om synshandicap og andre fysiske handicap. Der er omkring 2.300 links, som alle er evaluerede, annoterede og ordnet i emnegrupper.
Læs mere om The Blind Reader's Page.

The Science Access Project

Hjemmeside for projekt på Oregon State University om undervisning i matematik og naturfag for studerende, der ikke kan benytte trykt information (blinde, svagsynede samt ordblinde). En del links til vejledninger og artikler.
Læs mere om The Science Access Project.

The Target-Route Map

Beskrivelse af principper for udformning og fremstilling af taktile kort til blinde samt resultater fra praktisk test af kortet.
Læs mere om The Target-Route Map.

TiM Games - Tactile Interactive Multimedia computer games for visually impaired children

Computerspil for synshandicappede børn. Bl.a. kan man gratis downloade spillet MudSplat, som henvender sig til børn fra ca. 8 år og opefter.
Læs mere om TiM Games.

TIRESIAS

Informationsressource for personer, der arbejder inden for synshandicapområdet
Læs mere om Tiresias.

Toys and Games

Underafdeling af "Braille Superstore" med spil og legetøj.
Læs mere om Toys and Games.

TPB's spelsida

Læs mere om TPB's spelsida.

UK Audio Network - The Games Room

Tilgængelige computerspil for blinde og svagsynede; spillene spilles over nettet - på engelsk.
Læs mere om The Audio Network.

Vejlederforum

Mødested for professionelle vejledere.
Læs mere om Vejlederforum.

Vision Australia, Factsheets

Vejledninger om udførelse af forskellige aktiviteter, når man er blind eller svagsynet
Læs Vision Australia's Factsheets.

Vision 2020 UK

Vision 2020 UK er en paraplyorganisation for større samarbejde mellem organisationer i Storbritannien og Nordirland, der arbejder nationalt, regionalt eller internationalt med synshandicap. Se bl.a. "Library", hvor der findes oversigter over ny britisk forskning. Også stor linksamling under "Links".
Læs mere om Vision 2020 UK.

Vision-related Web Sites

Omfattende samling af link til organisationer m.m. inden for synshandicapområdet over hele verden
Læs mere om Vision-related Web Sites.

vOICe - artificial vision for the totally blind

Et elektronisk navigationssystem til blinde udviklet af Peter Meijer. Omgivelserne filmes af et lille hovedbåret kamera, og billederne omsættes til lyd i et par hovedtelefoner.
Læs mere om vOICe.

White Cane - Den hvide stok

Wikipedia side om den hvide stok. Historie, modeller, børn, m.m.
Læs Wikipedias artikel om den hvide stok.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS