Undervisning

Her på siden kan du læse korte beskrivelser af rammerne for at undervise børn, unge og voksne med ordblindhed. Beskrivelserne er desuden suppleret af faglige afsnit om undervisning inden for de enkelte undervisningsområder.

Undervisning.jpgOrdblindhed er store vanskeligheder med at lære at tilegne sig skriftens lydprincip. Vanskelighederne varer ved og breder sig typisk, sådan at de påvirker tilegnelsen af andre dimensioner i skriftsproget. Men vanskelighederne vil også variere i forhold til væsentlige forhold som fx god - eller manglende undervisning og den tekstmængde, som børn, unge og voksne med ordblindhed møder i deres hverdag.

Særligt tilrettelagt undervisning er nødvendig for at forbedre læse- og skrivefærdighederne på trods af ordblindhed. Den særligt tilrettelagte undervisning kan målrettes børn, unge og voksne.

Nogle mennesker med ordblindhed har lært at læse. Men det er meget individuelt, hvad det betyder "at læse". Andre mennesker med ordblindhed oplever derfor, at de ikke har lært at læse godt nok, og atter andre oplever så store vanskeligheder, at det har været meget svært at lære at læse selv meget få ord. Ordblindhed viser sig ofte i forhold til nedsat læsehastighed, ringe læseforståelse og stavning.

OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS