Omtale af ny dynamisk ordblindetest

Center for Læseforskning ved Københavns Universitet har for Undervisningsministeriet udviklet en ny ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog.
Info
This file is in the trashcan.

Af Maria Lindebæk Nielsen, kommunikationsmedarbejder i ViHS

Læsevanskeligheder hos voksne med dansk som andetsprog kan skyldes ordblindhed. En ny, dynamisk ordblindetest kan bidrage til en mere sikker identifikation af ordblindevanskeligheder og målrette de voksnes undervisning.

Testen skal hjælpe lærere i ordblindeundervisningen for voksne med at skelne mellem generelle sproglige vanskeligheder og ordblindhed og er derfor et pædagogisk redskab til at understøtte visitationen til ordblindeundervisning for voksne med dansk som andetsprog.

Den nye test er udviklet, fordi de eksisterende ordblindetest kommer til kort, når det gælder voksne med dansk som andetsprog. Traditionelle test kræver fx verbal instruktion, hvilket kan medføre, at andetsprogede voksne har svært ved at forstå instruktionerne. Og derfor er der risiko for, at de opnår testresultater, der ligger på niveau med dansksprogede ordblinde, uden at de nødvendigvis er ordblinde. Således er der risiko for ’overidentifikation’. Ligeledes er også ’underidentifikation’ en risiko, når voksne ordblinde med dansk som andetsprog har vanskeligheder, der (fejl)fortolkes som udelukkende andetsprogsrelaterede. Det kan være en meget vanskelig opgave at vurdere, om en andetsproget voksen, der oplever læsevanskeligheder, faktisk er ordblind. Noget af det, som har betydning, er fx kursistens kendskab til dansk og tidligere eksponering for lyd-bogstav-undervisning på enten modersmålet, hjemlandets officielle skriftsprog, dansk eller andre fremmedsprog.

At testen er dynamisk betyder, at der er fokus på den voksne andetsprogedes potentiale for at lære at læse. Dette fokus på indlæringspotentialet fokuserer direkte på, hvad ordblindhed defineres som: vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens lydprincip (Elbro, 2007). Testen er desuden sprogneutral, idet der arbejdes med et helt nyt alfabet udviklet til testen.

Testen er sendt til alle landets VUC’er, der har ansvar for at videredistribuere den til deres respektive driftoverenskomsttagere. Ved spørgsmål om adgang til testen, skal man kontakte Undervisningsministeriets konsulenter Lars Lindahl (Lars.Lindahl@udst.dk) eller Julie Kock Clausen (Julie.Kock.Clausen@udst.dk).

Referencer

HTO - hjælp til ordblindhed

logo_HTO_FBprofilbillede_180x180.png

www.hto.nu er der masser af hjælp at hente, hvis du er ordblind.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS