Ordblindhed forside

Ordblindhed

Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte - men ikke altid - finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

Læs mere: Om ordblindhed

Aktuelt

It-projekt gør status over tilbud til ordblinde elever
Spørgeskemaundersøgelse sætter fokus på kommunernes brug af digitale hjælpemidler i arbejdet med elever med særlige behov, herunder ordblinde.
Kortlægning af talblindhed
SFI har udgivet en oversigt over viden om talblindhed (også kaldet dyskalkuli) i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien.
Ny kampagne fokuserer på ord- og talblindhed
En million danskere kæmper med at læse og skrive. Den landsdækkende kampagne ”Videre i teksten” skal motivere til at tage kampen op og komme videre i teksten.
Digital selvbetjening og handicap - vejledning til frontpersonale
Digitaliseringsstyrelsen har produceret vejledningen ”Digital selvbetjening og handicap – vejledning til frontpersonale”, som beskriver nogle af de udfordringer, som mennesker med handicap står med i forhold til it-anvendelse.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS