Medborgerskab

Medborgerskab handler om at føle sig som en del af samfundet - på lige fod med alle andre.

Alle borgere har de samme grundlæggende rettigheder og den samme retssikkerhed – der er ikke forskel på, om man har et handicap eller ej.

Da Serviceloven i 1998 blev indført, blev institutionerne afskaffet. I hvert fald på papiret. De der tidligere boede på institutioner skulle nu have de samme rettigheder som alle andre. Ret til at bo og leve som man selv ønsker det.

Institutionen der ikke vil gå væk

Selvom der er gået lang tid siden Serviceloven blev indført, lever nogle dele af institutionerne stadig videre – ubevidst for både beboere og personale på botilbudene. Der hvor institutionen findes kan for eksempel være i måden støtten gives på, hvordan arbejdet tilrettelægges eller hvad medarbejderne mener at beboerne kan og ikke kan.

Alle de nævnte ting er med til at fastholde en situation, hvor det er
svært, for beboere på nogle botilbud, at tage selvstændige beslutninger og deltage i samfundet som reelle medborgere. Reelt medborgerskab handler også om at kunne deltage i samfundets aktiviteter – foreningsliv, sociale arrangementer, stemme ved valg osv. ( link til veje til reelt medborgerskab og fritidsguider)

Medborgerskab – hvordan?

Det kan lyde let, at alle skal have de samme muligheder. Men hvis man aldrig har prøvet at have et reelt medborgerskab, så er det noget, der skal læres. For de mennesker med handicap der endnu ikke oplever fuldt medborgerskab, ligger der en opgave og venter. Men det gør der også for de støttepersoner, der skal hjælpe borgeren med handicap. Der er brug for kompetencer.

Kompetencer

Borgeren med handicap skal oplyses om, hvilke rettigheder vedkommende har, samt hvordan disse bruges. Det kan fx være viden om, hvad selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse handler om.

Støttepersonerne – de professionelle – skal støtte borgeren og sikre at der bliver arbejdet for reelt og fuldt medborgerskab. Det kræver viden, fokus og kompetencer hos medarbejderne.

Organisering

Nogle gange kan organiseringen af arbejdet og de traditioner eller vaner der er blandt medarbejderne på et botilbud, forhindre at beboerne får mulighed for at få reelt medborgerskab. Det er muligt at en praktisk ting som organiseringen på et botilbud skal ændres, før beboerne reelt får mulighed for at deltage i samfundets aktiviteter. Og gerne på lige fod med andre. Men der kan også være andre ting der skal ses på i organiseringen.

I menuen til venstre kan du finde konkrete projekter der handler om medborgerskab.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS