Hjælpemidler forside

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi er produkter som anvendes af eller for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan blandt andet gøre mennesker med handicap mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse i samfundslivet ved at afhjælpe funktionsnedsættelsen hos borgeren.

Fagområdet hjælpemidler og velfærdsteknologi omfatter ikke alene det fysiske produkt, men hele processen fra en borger oplever et behov, over kommunens udredning og visitation til udvælgelsen af det rigtige produkt og anvendelsen af det.

Aktuelt

Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling
Handicap |
Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling
Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling til voksne. Vidensnotatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden på området.
Handicap |
Nyt vidensnotat om mobilitetshjælpemidler
Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen giver et overblik over aktuel viden om hjælpemidler til voksne, der har mobilitetsproblemer. Notatet skal være med til at sikre, at borgerne får tildelt de rette hjælpemidler.
Ny app-søgefunktion på Hjælpemiddelbasen
En ny søgefunktion på Hjælpemiddelbasen hjælper dig med at finde den rette app.
Ældre |
Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler
De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. I et pilotprojekt har 86 % af deltagerne fået afhjulpet deres vanskeligheder helt eller delvist.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS