Hjælpemidler forside

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Servicelovens definition af hjælpemidler deles op i "hjælpemidler" og "forbrugsgoder", og afspejler hermed den sociale lovgivnings muligheder for bevilling af hjælpemidler. Men fagområdet hjælpemidler defineres bredt og omfatter både det fysiske produkt og formidling, herunder udvælgelse og anvendelse, af hjælpemidlerne.

Aktuelt

Handicap, Ældre |
Tilskud til tværkommunale afprøvningsprojekter af velfærdsteknologiske løsninger
Digitaliseringsstyrelsen åbner nu for ansøgninger om tilskud til tværkommunale projekter inden for digital velfærd på socialområdet. Det sker i forlængelse af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, som bl.a. Socialstyrelsen, Socialministeriet og KL står bag.
Ældre, Handicap |
Nyt redskab evaluerer effekten af hjælpemidler
Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) kaster lys over problemer i forhold til hverdagsaktiviteter og kan evaluere effekten af hjælpemidler og rehabilitering.
SidLigGodtkonference 2014
Tema: tværfagligt samarbejde og positionering af kørestolsbrugere 24 timer i døgnet
Tværfagligt, Handicap, Ældre |
Tilmeld dig netværk om tryghed i hjemmet
Netværket ’Tryghed i hjemmet’ fokuserer på teknologier metoder, som kan øge trygheden for ældre i egen bolig. Tilmeld dig det velfærdsteknologiske netværk på LinkedIn og vær med til at udveksle viden og erfaringer.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS