Sociale Problemer

Undersøgelsen 'Handicap og sociale problemer' sætter fokus på særlige træk ved sammensatte problemstillinger for mennesker med handicap.

Undersøgelsen er baseret på en række interviews med videnspersoner fra vidensinstitutioner, kommunale myndigheder, regionale eller kommunale tilbud samt bruger- og interesseorganisationer på området.

Der peges på, at kombinationen af funktionsnedsættelser og sociale problemer kræver særlig opmærksomhed i den sociale indsats overfor mennesker med handicap.

Det drejer sig blandt andet om udfordringer i forhold til kompensations-, støtte- og behandlingstilbud.

Her kan du læse Handicap og sociale problemer.

Yderligere oplysninger

Konsulent Stine Grønbæk Jensen
Tlf.: 72 42 37 00

Fuldmægtig Mia Schneider (barsel)
Tlf.: 72 42 37 00

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS