Charter for det lokale foreningsliv

Få inspiration til at arbejde med metode hvor foreninger, handicaporganisationer og kommune i fællesskab styrker personer med handicaps deltagelse i foreningslivet.

Socialstyrelsen har i samarbejde med tre kommuner gennemført et projekt, der skal øge mulighederne for at deltage i foreningslivet for mennesker med handicap. Erfaringer fra arbejdet og inspiration til at udarbejde et lokalt charter er samlet i rapporten 'Lokalt charter for handicap og foreningsliv. Erfaringer og resultater fra et udviklingsprojekt'.

Vejle, Kalundborg og Esbjerg har deltaget i projektet. I rapporten kan man læse mere om alle tre kommuners resultater og erfaringer, samt hvordan man kan gennemføre et charterarbejde med deltagelse af lokale foreninger, handicaporganisationer og kommunale forvaltninger.
Se eksempelVejle kommunes charter og en pjece om handicap og foreningsliv i Vejle, som er udarbejdet som følge af projektet.

Hvad er et charter?

Et charter er en samarbejdsaftale, der opstiller mål og spilleregler for samarbejdet og indeholder en konkret handlingsplan for indsatsen.

Formålet med at udarbejde charteret er i denne sammenhæng at skabe bedre mulighed for at mennesker med handicap deltager i det lokale foreningsliv.

Charteret bliver udviklet i fællesskab mellem kommune, lokale foreninger, lokale handicaporganisationer, handicapråd m.fl.

Idéen med at udarbejde et lokalt charter er at styrke samspillet mellem foreninger, handicaporganisationer og kommune og sikre ejerskab til indsatsen for alle involverede parter. Netop processen, hvor dokumentet udarbejdes i fællesskab, fremhæves som charterarbejdets væsentligste potentiale.

Proces og resultat

Charteret udvikles i fællesskab af parterne. Dette er afgørende for, at alle tager ejerskabet på sig, så charteret bliver et dokument, der fungerer i praksis.

Charterarbejdet bidrager herved til at øge handicappedes deltagelse i foreningslivet på flere måder. Hensigten er således både at:

  • Dagsordensætte temaet og iværksætte konkrete initativer
  • Skabe kontakt og give mulighed for at udvikle samarbejdet mellem foreninger, kommune og handicaporganisationer
  • Skabe mulighed for at alle parter får indflydelse, sikre at parterne har ejerskab til de formulerede målsætninger og den konkrete handlingsplan
  • Skabe et netværk, der kan føre charteret ud i praksis

Download erfaringsopsamling:
Lokalt charter for handicap og foreningsliv. Erfaringer fra et udviklingsprojekt.

Eventuelle spørgsmål

Tlf.: 72 42 37 00

 

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS