Om os

Socialstyrelsen - Viden til gavn

Socialstyrelsen er en del af , og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Socialstyrelsen skal

  • bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning
  • bistå kommunerne med specialrådgivning og udredning i komplicerede sager
  • yde rådgivning til borgerne i komplicerede sager
  • deltage i forberedelse af ny lovgivning med ny viden og erfaring fra praksis
  • administrere Tilbudsportalen, analyseopgaver vedrørende serviceloven, opfølgning på grundtakstreformen, udviklingsopgaver og opfølgning i forhold til hele specialrådgivningsområdet.

Socialstyrelsen sikrer, at Folketingets socialpolitiske beslutninger bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne.

Det er Socialstyrelsens målsætning, at løsning af opgaver baseres på effektmåling, forskningsbaseret viden og dokumentation inden for følgende områder:

  • Børn og unge
  • Handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri
  • Udsatte
  • Ældre
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS