Erhvervet døvblindhed forside

Erhvervet døvblindhed

Erhvervet døvblindhed - kombineret høre- og synsnedsættelse

Når en høre- og synsnedsættelse optræder sammen, forstærker de hinanden og danner tilsammen en helt særlig funktionsnedsættelse, nemlig døvblindhed. Når sansetabene optræder efter, at barnet har udviklet sprog, enten tegnsprog eller verbalt sprog, taler man om erhvervet døvblindhed. Erhvervet døvblindhed fordeler sig på alle aldersgrupper. Man taler om døvblindhed, når den kombinerede høre- og synsnedsættelse giver alvorlige problemer i dagligdagen i forbindelse med tilegnelse af information, kommunikation og mulighed for at færdes selvstændigt.

Mere viden:
Om erhvervet døvblindhed

Aktuelt

Ny artikelsamling om døvblindhed og identitet
Handicap |
Ny artikelsamling om døvblindhed og identitet
Ny artikelsamling formidler viden fra Deafblind Internationals konference om døvblindhed. Socialstyrelsen har bidraget med to artikler til samlingen.
Videndeling fra konference om Usher syndrom og diagnosticering
I slutningen af november blev konferencen ”Diagnostisering av Usher syndrom – hvordan og hvorfor” afholdt i Norge. Her kan du læse om konferencen samt få del i ny og opdateret viden om diagnosticering af Usher syndrom.
NVC's kursuskatalog for 2014
Her kan du læse om NVC's kurser om døvblindhed i 2014.
Tema om dobbelt sansetab og demens
Socialstyrelsen.dk lancerer et tema om demens og erhvervet døvblindhed.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS