Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Ny vejledning dokumenterer, at det kræver særlige pladsforhold at håndtere svært overvægtige patienter/borgere på op til 250 kg. Vejledningen giver anbefalinger til pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering eller forflytning af svært overvægtige personer på hospitaler og i hjemmeplejen.
Info
This file is in the trashcan.

Social- og sundhedspersonalet på hospitaler og i hjemmeplejen, som håndterer og behandler svært overvægtige personer, har stor risiko for at blive overbelastet, nedslidt og få arbejdsskader, hvis ikke særlige pladskrav er opfyldt.

”Hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, kan det gå ud over personalets ergonomiske arbejdsforhold. De kan ikke stå ordentligt. De får mange vrid, og de får en lang rækkeafstand. De risikerer derfor at blive overbelastet, også selvom det måske ikke er et løft, de foretager,” siger Torben Garbo, arbejdsmiljøkonsulent, Odense Universitetshospital, som har siddet med i projektets styregruppe.

Vejledningen indeholder anbefalinger til pladskrav på baggrund af 129 afprøvede forflytninger i soveværelse- og sengestue samt toilet/badeværelse. Alle forflytninger i testsituationerne blev afprøvet med to testpersoner, der vejede henholdsvis 205 og 250 kg., og som illustrerede forskellige funktionsniveauer. Foruden forflytningerne er også kørsel og vending med relevante hjælpemidler, både med og uden personvægt, beskrevet og illustreret i vejledningen.

Anbefalinger til nye byggerier
Vejledningen indeholder også anbefalinger til indretning og konstruktion af fremtidig byggeri, der tager højde for den nødvendige plads og de konstruktionsforhold, som en svært overvægtig person kræver. Fx finder man anbefalinger vedrørende gulve, loft og vægge, døråbninger og døre samt for inventar i toilet og baderum.

”Det er vores opfattelse, at vejledningen med de præcise krav til både plads og belastning er noget, som arkitekter og bygherrer har efterspurgt. Og noget som de i høj grad er villige til at tænke ind i fremtidige konstruktioner,” fortæller en af vejledningens skribenter, Lone Sigbrand, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Vejledningen retter sig mod sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere, men også mod bygherrer og arkitekter for fremtidige byggeprojekter. Intentionen er, at vejledningen bliver et opslagsværk, som personalet i det daglige arbejde med svært overvægtige personer vil trække på, når behovet opstår.

Du kan downloade vejledningen her

Som tillæg til vejledningen har Statens Byggeforskningsinstitut udformet en særlig tjekliste om plads og indretning for overvægtige personer. Her kan du også finde andre tjeklister.

Bag vejledningen står Odense Universitetshospital (OUH), Plambech & Bøgedal, Nyborg Kommune, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og Socialstyrelsen. Projektet fik støtte fra Forebyggelsesfonden.

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS