"Jeg anede ikke, hvad jeg ville"

26-årige Jonas har rejst sig efter år med stofmisbrug og hjemløshed. I dag bor han i egen lejlighed, passer sit job og ser sin søn.
Info
This file is in the trashcan.

Jonas SF_lilleSocial Fokus bringer denne gang et tema om unge udsatte 18+.

  • Læs Jonas' historie og se, hvad der bragte ham på højkant
  • Hør VISO-leverandøren fortælle om selvskadende adfærd
  • Tjek Nordsjurs' nye velfærdsforvaltning, der dækker alle aldre
  • Læs om gråzoneprostitution blandt unge kvinder
  • ....og meget andet!Hent det nye Social Fokus

Bestil gratis abonnement på bladet


Nyheder
Gode erfaringer med specialfilm til mennesker med demens
Skoleelever skal lære om menneskehandel
Nyt udbud: Socialhistorisk projekt om indsatser for mennesker under særforsorgen
Udbud i genopslag: Inspirationsmateriale om tilbud til børn og unge med handicap
Indvandrere lever længst
Udviklingshæmning: Nye foldere om forebyggelse af kriminalitet
Styrk din sagsbehandling på børnehandicapområdet
Medarbejdere på ældreområdet får ny kompetenceudvikling
Nyt udbud: Kortlægning af programmer til familier med handicappede børn
Konference: Børn som pårørende
Konference 21. maj om handicap og aldring
Øget indsats for forebyggelse af ældres selvmord
Udbud: Koncernfælles aftale om konsulentopgaver
Nyt ledernetværk skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge
Inspirationsmateriale til forældrekurser
Udbud om implementering af Hjemløsestrategien og indsats mod hjemløshed blandt unge
Inspirationsmøder om forældrekurser
Kom til superbrugerseminar om VUM 7. maj
Projekterfaringer fra 'Aktivitetstilbud på væresteder'
Udbud: Evaluering af stofmisbrugsbehandling af de allermest udsatte borgere
Håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats
Succes for anonym stofmisbrugsbehandling
Udvidelse af psykologtilbud til voldsramte kvinder
Den kommunale stofmisbrugsbehandling skal kortlægges
Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention
Styrk sagsbehandlingen på børnehandicapområdet
Nyt rådgivningsmateriale om sundhed for socialt udsatte
Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse
Integrerede forløb giver gode resultater
Tidlig opsporing af udsatte børn har positiv effekt
Projektet 'Design af relationer' vinder KLs innovationspris
Kvindekrisecentrene skal evalueres
Endnu flere kommuner vil nu bruge forældreprogrammet De Utrolige År
Stort nyt forskningsprogram på dagtilbudsområdet
Årsstatistik for mænd på mandecentre og mandekrisecentre
Socialstyrelsen udsender nye notater med aktuel viden på det sociale område
Tag en uddannelse i PMTO!
Nye uddannelsesforløb i programserien De Utrolige År
Ny vejledning om udveksling af oplysninger
Socialstyrelsens nye strategi og struktur
Udbud: Evaluering af 15M-puljen
Ny håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats
Landsdækkende centre målrettet seksuelt misbrugte voksne åbner nu officielt
Børnehuse til børn og unge, der har været udsat for overgreb
Hent de nye værktøjer til børnehandicapområdet
Digital velfærdsstrategi
Overgrebspakken: Gratis konsulentbistand
Ny kampagne: Nedbryd fordomme om handicap
Få viden ét sted om metoder på demensområdet
Etisk håndtering af beboermidler - sådan!
Nye film til mennesker med demens
Gode erfaringer med faste læger på plejecentre
Markant færre kvinder og børn flytter tilbage til voldsudøver
Få nye værktøjer på børnehandicapområdet
Ny handlingsplan sætter fokus på måltider til ældre
Nyt landsdækkende tilbud til seksuelt misbrugte
Håndtering af økonomi for personer med nedsat funktionsevne
Ny forskning om ADHD i et socialt perspektiv
Designprojekt skaber relationer for borgere med handicap
VISO styrker sin indsats på veteranområdet
Social Fokus stopper
TEMA om ADHD
Stor efterspørgsel på rådgivning fra VISO
Overgreb i barndommen kan give svære problemer i voksenlivet
Psykologbehandling hjælper seksuelt misbrugte
Debatter om ADHD og brug af evidensbaserede metoder på Folkemødet
Tema: velfærdsteknologi 2013
Ny national handleplan for ADHD
Ny demensguide: Skræddersy den efter dine behov
Materiale fra udviklingsprogram om tidlige indsatser
Ny rapport: Elscootere gør livet lettere for gangbesværede
Ny undersøgelse af behov blandt pårørende til mennesker med demens
Erfaringer med innovation og teknologi til mennesker med demens
Socialstyrelsens nyhedsbrev – er det brugbart for dig?
Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre
Positive erfaringer med systematisk at vurdere risiko for kriminalitet
Tema om sammenhængende forløb
Psykologhjælp gavner børn på krisecentre
Nyt hæfte om forebyggelse af ungdomskriminalitet
Ny undervisningspakke om medborgerskab
Gratis oplæg om inklusion i foreningslivet
Kommuner søges til projekter om forebyggelse på ældreområdet
Faghæfte om autisme
Ny strategi for digital velfærd
VISO rådgiver om sjældne handicap
Akut social hjælp giver sindslidende bedre livskvalitet
Har du været anbragt? - fortæl din historie
Teknologi og hjælpemidler til mennesker med psykisk sygdom
Ny vicedirektør i Socialstyrelsen
Sådan følges I ad – når den ene er blind eller svagsynet
Konkrete værktøjer til at forebygge overgreb mod anbragte børn og unge
Bedre hjælp til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser
Oversigt over hjælpemidler til specifikke målgrupper
Blindhed i medierne
Nyt oplag af hæftet ”Hele vejen Rundt” om unge og rusmidler
Tema: handicap og retssikkerhed
Konference: Forebyggelse som alternativ til anbringelse
Projekt Unges Misbrug takker af
Bedre tildeling af hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne
VISO rådgiver om æresrelaterede konflikter
Familien skal være en del af behandlingen
Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser
Bliv opdateret om udviklingshæmning
Tema om efterværn
Årsmøde om Stofmisbrugsdatabasen
Nyt nyhedsbrev
Handicap 2013 - diversitet – design – social innovation
Ny håndbog og film om forældresamarbejde
Konference: Afasi i praksis
E-læringskursus - klare svar og konkret viden til dig, der ansætter handicaphjælpere
Ny undersøgelse skal dokumentere historien for udsatte grupper
Tema om demens
Få viden om ledsageordningen for 12-18-årige med handicap
Handicapkonventionen foldes ud
3 gode grunde til at besøge hjemmeside om botilbud
Aktuel viden og perspektiv på hjerneskadeområdet
Evaluering: Spiserobotter giver bedre livskvalitet
Ny forskning om ADHD i et socialt perspektiv
Konference om piger og kvinder med ADHD
Medicinpædagogik gør brugerne til eksperter i eget liv
Konference om indretning og pladskrav til svært overvægtige
Når mennesker med og uden hørevanskeligheder skal snakke sammen
Borgerne er med hele vejen
Brugerundersøgelse af handicap-området på socialstyrelsen.dk
Socialrådgivere i dagtilbud har hjulpet udsatte børn
Ny direktør i Socialstyrelsen
Bedre sagsbehandling af børnesager
Tidlig rådgivning hjælper mennesker med demens
Børnene bliver også voksne...
Messe om arbejdet med børn og unge
Inkluderende rammer for døve studerende
Konvention i praksis
Metode skal hjælpe mennesker med demens
Stor gevinst med evidensbaserede programmer
Ny kortlægning af plejefamilier med særlige opgaver
Ny evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform
Mere...

Nyheder

Liste

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS