Systematisk risikovurdering med handlekatalog

Projektet skal lave et redskab, der kan identificere børn og unge, som er i risiko for at udvikle kriminel adfærd.

I projektet udvikles et redskab, der skal understøtte fagpersoners systematiske vurdering af hvorvidt og i givet fald hvilke risikofaktorer, der er stil stede hos et barn eller en ung og som øger deres risiko for at ende i kriminalitet.

Til redskabet skal der endvidere udarbejdes et katalog over indsatser, der kan bidrage til at afhjælpe identificerede risikofaktorer, styrke beskyttelsesfaktorer og dermed forebygge en negativ udvikling i retning af kriminalitet blandt de identificerede børn og unge.

Det samlede projekt består af følgende elementer:
  • en forskningsmæssig identifikation og indbyrdes vægtning af relevante risikofaktorer, der jf.. hidtidig national og international forskning foreligger oftere hos børn og unge, som begår kriminalitet end hos andre børn og unge,
  • forskningsoversigt over validerede redskaber, der anvendes til identifikation af kriminalitetstruede børn og unge,
  • udarbejdelse af et redskab til identifikation af de forskningsmæssigt identificerede og vægtede risikofaktorer hos kriminalitetstruede børn og unge,
  • afprøvning af redskabet i kommuner med løbende tilpasning af redskabet,
  • vidensindsamling om handlemuligheder i forhold til de enkelte identificerede og vægtede risikofaktorer,
  • udarbejdelse af katalog over handlemuligheder i forhold til risikofaktorer.

Model beskyttelse og risiko for kriminel adfærd

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.

Læs SFI's forskningsrapport om risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor redskabet og dets anvendelsesmuligheder er afprøvet i fem kommuner.

Det endelige redskab forventes offentliggjort i foråret 2014.

 

Kontakt:

Tlf: 2557 6481
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS