Udbud: Sproglig udvikling hos børn i dagtilbud

Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning en opgave med forskning i forhold til at stimulere 3-5 årige børns sprog.
Info
This file is in the trashcan.

Forskningsprojektet skal bidrage til at opnå viden om effekter af pædagogiske indsatser og metoder i forhold til at udvikle børns sproglige kompetencer. Formålet er således at kvalificere sprogstimuleringsindsatsen i dagtilbuddene med henblik på at styrke børns sproglige kompetencer.

Der lægges afgørende vægt på, at forskningsprojektets resultater er anvendelige for det pædagogiske personale i det daglige arbejde med børns sproglige udvikling, ligesom der lægges vægt på, at metoderne og indsatserne er implementerbare både pædagogisk, organisatorisk og økonomisk i en dansk kontekst.

Tilbudsgivere bør være opmærksomme på, at der er sket ændringer i forhold til det annullerede udbud om ’Forskningsprojekt om sproglig udvikling hos børn i dagtilbudsalderen’.

Socialstyrelsen indbyder til afgivelse af tilbud på forskningsopgaven, som består af:

  • En oversigt over anvendte metoder og indsatser til sprogstimulering i danske dagtilbud
  • En opdateret oversigt over forskning og litteratur i forhold til indsats(er) og metode(r)
  • Et effektstudie, der afprøver udvalgte indsats(er) og metode(r) i forhold til at stimulere 3-5 årige børns sprog
  • En vurdering af de testede indsats(er) og metode(r)s implementerbarhed
  • Formidlingsaktiviteter

Beløbsrammen er maksimalt kr. 6.400.000 ekskl. moms, og projektperioden ligger fra juli 2012 til 1.6.2015.

Frist for aflevering af ansøgning er 31. maj 2012 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS